Made with MAGIX by Mat Maessen

334. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Boswachter in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de parkeerplaats van Restaurant de Boswachter aan de Huisdreef in Breda. Honderd meter verder op de hoek van de Huisdreef en de Bouvignedreef bevindt zich wandelknooppunt 77. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Breda Restaurant de Boswachter

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven. Ten slotte loop je door het prachtige Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven en wandelt over het majestueuze Eeuwig Laantje en de Goordreef. Bij wandelknooppunt 29 ga je rechtsaf naar het Vischven. Ten slotte loop je door het prachtige Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 16 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant de Boschwachter Huisdreef 4 4836 AM Breda www.boschwachter.nl
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandel je een rondje naar Ginniken en weer terug. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven en wandelt door het Mastbos over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3,6 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
In het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 05 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 7,2 kilometer)
Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 05 – 41 – 29 – 85 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 10,4 kilometer)
Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 15,8 kilometer)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Baronie-Biesbosch

Bijzonderheden wandelroutes

 Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

334. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Boswachter in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de parkeerplaats van Restaurant de Boswachter aan de Huisdreef in Breda. Honderd meter verder op de hoek van de Huisdreef en de Bouvignedreef bevindt zich wandelknooppunt 77. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven. Ten slotte loop je door het prachtige Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven en wandelt over het majestueuze Eeuwig Laantje en de Goordreef. Bij wandelknooppunt 29 ga je rechtsaf naar het Vischven. Ten slotte loop je door het prachtige Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 33407 Breda Korte beschrijving wandelroute 33410 Breda Korte beschrijving wandelroute 33416 Breda
33407. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 05 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 7,2 kilometer) 33410. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 05 – 41 – 29 – 85 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 10,4 kilometer) 33416. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 60 – 18 – 07 – 87 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 15,8 kilometer)
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandel je een rondje naar Ginniken en weer terug. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je langs Landgoed Nuwenhuys naar de Kogelvanger. Je passeert het Turfven en wandelt door het Mastbos over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3,6 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

In het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes