Made with MAGIX by Mat Maessen

553. Wandelen in Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het tappunt van Brabant Water op de Markt in Waalre (tussen de kiosk en de Heilige Willibrorduskerk). Parkeren kunt U het beste achter de Heilige Willibrorduskerk aan de Jan van Genugtenstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Waalre Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. Via de Gildebosweg wandelt U verder naar buurtschap Loon. Na buurtschap Loon loopt U over het Loonderkerkpad terug naar Waalre. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. U passeert het Meertjesven en het Vlasrootven. Door de Gemeentelijke bossen van Valkenswaard bereikt U Hostel Harba Lorifa en Zwembad de Wedert in Valkenswaard. Vervolgens loopt U langs Boerderij ’t Geveltje. U vervolgt daarna over het Loonderkerkpad door buurtschap Loon. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Waalre van ongeveer 15 kilometer

Brasserie Meester Keeman Markt 21 5581 GK Waalre www.meesterkeeman.nl
De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. U passeert het Meertjesven en het Vlasrootven. Door de Gemeentelijke bossen van Valkenswaard bereikt U Hostel Harba Lorifa en Zwembad de Wedert in Valkenswaard. Vervolgens loopt U langs Boerderij ’t Geveltje. Daarna wandelt U over Landgoed de Loonderhoeve en natuurgebied de Elshouters. U loopt langs de Dommel en passeert het punt waar de Keersop in de Dommel uitmondt. Door het dal van de Dommel bereikt U vervolgens Volmolen Waalre. Daarna wandelt U door buurtschap Timmereind. Over rustige veldwegen en het Loonderkerkpad bereikt U buurtschap Loon. Via het Loonderkerkpad loopt U verder naar Waalre. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in wandelroute 55315 langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Markt – 79 – 02 – 76 – 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 4,4 km)
Markt – 79 – 02 – 03 – 81 – 80 – 75 – 38 – 39 – 74 – 73 – 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 9,9 km)
Markt – 79 – 02 – 03 – 81 – 80 – 75 – 38 – 39 – 74 – 73 – 44 – 45 – 46 – 71 – 72 – 44 – 73 - 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 14,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Waalre en Wandelnetwerk Valkenswaard

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

553. Wandelen in

Waalre

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Waalre. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het tappunt van Brabant Water op de Markt in Waalre (tussen de kiosk en de Heilige Willibrorduskerk). Parkeren kunt U het beste achter de Heilige Willibrorduskerk aan de Jan van Genugtenstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. Via de Gildebosweg wandelt U verder naar buurtschap Loon. Na buurtschap Loon loopt U over het Loonderkerkpad terug naar Waalre. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. U passeert het Meertjesven en het Vlasrootven. Door de Gemeentelijke bossen van Valkenswaard bereikt U Hostel Harba Lorifa en Zwembad de Wedert in Valkenswaard. Vervolgens loopt U langs Boerderij ’t Geveltje. U vervolgt daarna over het Loonderkerkpad door buurtschap Loon. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het tappunt van Brabant Water voor de Heilige Willibrorduskerk. U loopt langs het Heilige Hartbeeld over de Markt in de richting van wandelknooppunt 79. U volgt de Willibrorduslaan en passeert het Waalres Museum. Vervolgens wandelt U Waalre uit. Verderop loopt U door de Gemeentelijke Bossen van Waalre. U passeert het Meertjesven en het Vlasrootven. Door de Gemeentelijke bossen van Valkenswaard bereikt U Hostel Harba Lorifa en Zwembad de Wedert in Valkenswaard. Vervolgens loopt U langs Boerderij ’t Geveltje. Daarna wandelt U over Landgoed de Loonderhoeve en natuurgebied de Elshouters. U loopt langs de Dommel en passeert het punt waar de Keersop in de Dommel uitmondt. Door het dal van de Dommel bereikt U vervolgens Volmolen Waalre. Daarna wandelt U door buurtschap Timmereind. Over rustige veldwegen en het Loonderkerkpad bereikt U buurtschap Loon. Via het Loonderkerkpad loopt U verder naar Waalre. Nadat U ten slotte de Oude Sint Willibrorduskerk bent gepasseerd eindigt U de wandelroute weer aan de Markt in het centrum van Waalre. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
55304. Nummering wandelroute startplaats Waalre Markt: Markt – 79 – 02 – 76 – 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 4,4 km) 55310. Nummering wandelroute startplaats Waalre Markt: Markt – 79 – 02 – 03 – 81 – 80 – 75 – 38 – 39 – 74 – 73 – 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 9,9 km) 55315. Nummering wandelroute startplaats Waalre Markt: Markt – 79 – 02 – 03 – 81 – 80 – 75 – 38 – 39 – 74 – 73 – 44 – 45 – 46 – 71 – 72 – 44 – 73 - 77 – 78 – richting 79 tot Markt (lengte 14,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden in wandelroute 55315 langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Wandelroute Waalre van ongeveer 4 kilometer
Wandelroute Waalre van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Waalre van ongeveer 15 kilometer