Made with MAGIX by Mat Maessen

543. Wandelen in Valkenswaard

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de Malpie Hoeve. Er is een grote parkeerplaats alleen voor gasten van de Malpie Hoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Valkenswaard Malpie Hoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Valkenswaard van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wandelroute momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE VALKENSWAARD

De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. U komt in het dorp Borkel en passeert de Sint Servatiuskerk. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Daarna wandelt U weer langs het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wandelroute momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over richting Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel steeds langs het Dommeldal. Daarna steekt U de Dommel weer over in de richting van de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Vervolgens loopt U weer terug over de Borkelse Heide naar natuurgebied de Malpie. U passeert verderop weer het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 95% onverhard) Wandelroute momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.

Wandelroute vanuit Valkenswaard van ongeveer 12 kilometer

Malpie Hoeve Luikerweg 134 5551 VA Valkenswaard www.malpiehoeve.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelroutes momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 6,9 km)
Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 – 91 – 97 – 06 – 05 – 98 – 59 – 69 – 90 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 11,7 km)
Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 90 - 69 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 – 05 – 98 - 59 - 69 - 90 - 67 - 07 - 66 - 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 14,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Valkenswaard

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX
GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

543. Wandelen in

Valkenswaard

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de Malpie Hoeve. Er is een grote parkeerplaats alleen voor gasten van de Malpie Hoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)Wandelroutes momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. U komt in het dorp Borkel en passeert de Sint Servatiuskerk. Vervolgens loopt U weer terug over natuurgebied de Malpie. Eerst door het bosrijke gebied van de Borkelse Heide. Daarna wandelt U weer langs het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard) Wandelroute momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
De wandelroute start bij de Malpie Hoeve aan de Luikerweg 134 in het buitengebied van Valkenswaard. U begint bij de Malpie Hoeve en steekt de drukke Luikerweg over. Daarna loopt U over de Molenstraat in de richting van wandelknooppunt 84. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos- en heidegebied van natuurgebied de Malpie. U passeert het Molenven, het Reisven en het Groot Malpieven. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over richting Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel steeds langs het Dommeldal. Daarna steekt U de Dommel weer over in de richting van de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Vervolgens loopt U weer terug over de Borkelse Heide naar natuurgebied de Malpie. U passeert verderop weer het Groot Malpieven. Nadat U het Pastoorsven bent gepasseerd loopt U ten slotte langs Landgoed Venbergen terug naar wandelknooppunt 84. Daar kunt U eventueel nog even recht door wandelen tot aan de Venbergse Watermolen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Malpie Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 95% onverhard) Wandelroute momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
54307. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Malpie Hoeve: Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 6,9 km) 54312. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Malpie Hoeve: Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 – 91 – 97 – 06 – 05 – 98 – 59 – 69 – 90 - 05 - 67 – 07 – 66 – 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 11,7 km) 54314. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © VALKENSWAARD startplaats Valkenswaard Malpie Hoeve: Malpie Hoeve - 84 - 63 - 08 - 68 - 05 - 90 - 69 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 – 05 – 98 - 59 - 69 - 90 - 67 - 07 - 66 - 63 - 84 - richting 83 tot Malpie Hoeve (lengte 14,2 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelroutes momenteel niet te lopen ivm wateroverlast.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Valkenswaard van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Valkenswaard van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Valkenswaard van ongeveer 14 kilometer