Made with MAGIX by Mat Maessen

541. Wandelen in Borkel en Schaft

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Monseigneur Kuypersplein in Borkel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Monseigneur Kuypersplein in Borkel maar let op een gedeelte hiervan is met parkeerschijf maximaal 2 uur. U kunt daarom voor lang parkeren beter gebruik maken van de parkeerplaats aan de Pater Aartslaan achter de Oude School. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Borkel Monseigneur Kuypersplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Borkel en Schaft van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Pater Aartslaan in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt eerst over de Borkelse Heide en daarna steeds door het omvangrijke bos- en heidegebied van de Malpie. Verderop ziet U op afstand het Grote Malpieven liggen. Daarna loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Borkel en Schaft van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Pater Aartslaan in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt eerst over de Borkelse Heide en daarna steeds door het omvangrijke bos- en heidegebied van de Malpie. U passeert het Grote Malpieven en een aantal kleinere vennen. Daarna loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Borkel en Schaft van ongeveer 12 kilometer

Eetcafé de Woeste Hoeve Mgr. Kuypersplein 6 5556 VS Borkel www.de-woestehoeve.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Dorpsstraat en neemt gelijk links de Sportparkdreef in de richting van wandelknooppunt 94. Daarna wandelt U langs de Dommel naar buurtschap de Achterste Brug. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen naar buurtschap De Kapel. In buurtschap Hoek kunt U bij wandelknooppunt 99 even naar wandelknooppunt 58 lopen indien U gebruik zou willen maken van de horeca bij de Familie Suykerbuyck. U wandelt daarna door de bossen van de Borkelse Heide. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
05 - 98 - 59 – 69 - 91 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 6,4 km)
05 - 98 - 59 – 69 - 90 – 67 – 05 – 68 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 9,0 km)
05 - 94 - 93 - 25 - 24 - 22 – 21 – 20 – 82 - 92 – 99 – 59 – 98 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 12,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Valkenswaard

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

541. Wandelen in Borkel

en Schaft

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Monseigneur Kuypersplein in Borkel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Monseigneur Kuypersplein in Borkel maar let op een gedeelte hiervan is met parkeerschijf maximaal 2 uur. U kunt daarom voor lang parkeren beter gebruik maken van de parkeerplaats aan de Pater Aartslaan achter de Oude School. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Pater Aartslaan in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt eerst over de Borkelse Heide en daarna steeds door het omvangrijke bos- en heidegebied van de Malpie. Verderop ziet U op afstand het Grote Malpieven liggen. Daarna loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Pater Aartslaan in de richting van wandelknooppunt 98. U wandelt eerst over de Borkelse Heide en daarna steeds door het omvangrijke bos- en heidegebied van de Malpie. U passeert het Grote Malpieven en een aantal kleinere vennen. Daarna loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 05 op de hoek van de Dorpsstraat en de Pater Aartslaan in Borkel. U loopt over de Dorpsstraat en neemt gelijk links de Sportparkdreef in de richting van wandelknooppunt 94. Daarna wandelt U langs de Dommel naar buurtschap de Achterste Brug. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen naar buurtschap De Kapel. In buurtschap Hoek kunt U bij wandelknooppunt 99 even naar wandelknooppunt 58 lopen indien U gebruik zou willen maken van de horeca bij de Familie Suykerbuyck. U wandelt daarna door de bossen van de Borkelse Heide. Verderop loopt U door het Dommeldal en steekt U de Dommel over in de richting van Schaft. Vervolgens wandelt U met een grote boog om het dorp Borkel langs het Dommeldal. Ten slotte steekt U de Dommel weer over en loopt U terug naar het startpunt bij de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
54106. Nummering wandelroute startplaats Borkel en Schaft Monseigneur Kuypersplein: 05 - 98 - 59 – 69 - 91 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 6,4 km) 54109. Nummering wandelroute startplaats Borkel en Schaft Monseigneur Kuypersplein: 05 - 98 - 59 – 69 - 90 – 67 – 05 – 68 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 9,0 km) 54112. Nummering wandelroute startplaats Borkel en Schaft Monseigneur Kuypersplein: 05 - 94 - 93 - 25 - 24 - 22 – 21 – 20 – 82 - 92 – 99 – 59 – 98 – 97 – 96 – 95 – 94 - 05 (lengte 12,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Borkel en Schaft van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Borkel en Schaft van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Borkel en Schaft van ongeveer 12 kilometer