Made with MAGIX by Mat Maessen

539. Wandelen in Zeeland

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 14 en 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Camping De Heische Tip aan de Straatsven te Zeeland. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg in Zeeland. Dit is voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de ingang van de camping. Op de camping is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Zeeland Camping de Heische Tip

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Zeeland van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. Over de Straatsven wandelt U de Maashorst weer uit. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Zeeland van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Zeeland van ongeveer 18 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. U wandelt verderop door het leefgebied van de Tauros, Wisent en Exmoorpony. Verderop wandelt U over de Slabroekse Heide. In buurtschap Slabroek passeert U Natuurcentrum de Maashorst. Via de Karlingerweg loopt U weer terug naar de Maashorst. Verderop op de Brobbelbies maakt U de meeste kans om een van de grote grazers te zien. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Wandelroute vanuit Zeeland van ongeveer 14 kilometer

De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland www.heischetip.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. U wandelt verderop door het leefgebied van de Tauros, Wisent en Exmoorpony. Verderop op de Brobbelbies maakt U de meeste kans om een van de grote grazers te zien. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 53 – 54 – 55 – 56 (lengte 5,3 km)
56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 53 – 10 – 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 9,3 km)
56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 61 – 04 – 03 – 05 – 25 – 23 – 88 - 04 – 02 – 57 – 54 – 53 – 10 - 21 – 22 – 20 – 51 - 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 17,6 km)
56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 61 – 04 – 03 – 05 – 25 – 23 – 88 - 21 – 22 – 20 – 51 - 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 14,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Uden-Landerd en wandelnetwerk Bernheze

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

539. Wandelen in

Zeeland

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 14 en 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Camping De Heische Tip aan de Straatsven te Zeeland. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg in Zeeland. Dit is voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de ingang van de camping. Op de camping is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. Over de Straatsven wandelt U de Maashorst weer uit. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. U wandelt verderop door het leefgebied van de Tauros, Wisent en Exmoorpony. Verderop wandelt U over de Slabroekse Heide. In buurtschap Slabroek passeert U Natuurcentrum de Maashorst. Via de Karlingerweg loopt U weer terug naar de Maashorst. Verderop op de Brobbelbies maakt U de meeste kans om een van de grote grazers te zien. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 53905 Zeeland Korte beschrijving wandelroute 53909 Zeeland Korte beschrijving wandelroute 53914 Zeeland
De wandelroute start bij wandelknooppunt 56 aan de driesprong Straatsven – Zevenhuis – Tweehekkenweg voor de hoofdingang van Camping de Heische Tip in het buitengebied van Zeeland. U loopt over de Tweehekkenweg in de richting van wandelknooppunt 85. Daar neemt U het smalle bospad rechts. Verderop wandelt U door het Schoolbosje. Na wandelknooppunt 60 loopt U door de bossen van natuurgebied de Maashorst. U wandelt verderop door het leefgebied van de Tauros, Wisent en Exmoorpony. Verderop op de Brobbelbies maakt U de meeste kans om een van de grote grazers te zien. Na de Weversweg wandelt U over het voormalige mobilisatiecomplex Zeeland. Vervolgens loopt U langs Landgoed Nabbegat. Ten slotte loopt U over het terrein van Camping de Heische Tip terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 53918 Zeeland
53905. Nummering wandelroute startplaats Zeeland Camping de Heische Tip: 56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 53 – 54 – 55 – 56 (lengte 5,3 km) 53909. Nummering wandelroute startplaats Zeeland Camping de Heische Tip: 56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 53 – 10 – 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 9,3 km) 53914. Nummering wandelroute startplaats Zeeland Camping de Heische Tip: 56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 61 – 04 – 03 – 05 – 25 – 23 – 88 - 21 – 22 – 20 – 51 - 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 14,4 km) 53918. Nummering wandelroute startplaats Zeeland Camping de Heische Tip: 56 – 85 – 31 – 59 – 60 – 61 – 04 – 03 – 05 – 25 – 23 – 88 - 04 – 02 – 57 – 54 – 53 – 10 - 21 – 22 – 20 – 51 - 52 – 36 – 35 – 01 – 03 – 04 - 55 – 56 (lengte 17,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes