Made with MAGIX by Mat Maessen

533. Wandelen in Someren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg te Someren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort Vennenhorst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Someren Natuurpoort Vennenhorst

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Someren van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtdoor in de richting van wandelknooppunt 98. De wandelroute gaat in zijn geheel door de bossen van de Somerense Heide. Daarbij loopt U om het mooie Keelven. U eindigt de wandelroute weer bij het startpunt aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Someren van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. Nadat U de drukke Provinciale weg bent overgestoken wandelt U door het natuurgebied van de Strabrechtse en Lieropse Heide. U passeert het Witven en het Starven en loopt langs Camping de Somerense Vennen. Daarna wandelt U lang de Peelrijt en het Bontven. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SOMEREN

Boscafé de Soete Inval Bosrandweg 6 5711 RJ Someren www.soeteinval.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. Nadat U de drukke Provinciale weg bent overgestoken wandelt U door het natuurgebied van de Strabrechtse en Lieropse Heide. U passeert het Witven en het Grafven. Daarna loopt U om het Beuven en langs het Starven. Vervolgens loopt U langs Camping de Somerense Vennen. Daarna wandelt U langs de Peelrijt en het Bontven. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Peelrijt in wandelroute 53310 en 53312 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord - 90 - 98 - 99 - 88 - 90 - richting 91 tot startbord (lengte 5,1 km)
Startbord - 90 - 88 - 89 - 64 - 63 - 62 - 09 - 08 - 65 - 64 - 91 - richting 90 tot startbord (lengte 9,8 km)
Startbord - 90 - 88 - 89 – 56 – 57 – 63 – 62 - 09 - 08 - 65 - 64 - 91 - richting 90 tot startbord (lengte 12,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Someren van ongeveer 17 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. U wandelt eerst door de bossen van de Somerense Heide en de Lange Bleek. Vervolgens loopt U om het Bultven. U steekt de Provinciale weg over en wandelt verder door de Herbertusbossen en het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide. U passeert onder andere het Waschven, Beuven en Grafven. Daarna loopt U door Hoenderboom, over de Somerense Heide en langs de Peelrijt. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Startbord – 90 – 88 – 86 – 84 – 81 – 80 – 01 – 47 – 44 – 54 – 53 – 56 – 89 – 64 – 91 – richting 90 tot Startbord (lengte 17,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Someren

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

533. Wandelen in

Someren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg te Someren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort Vennenhorst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtdoor in de richting van wandelknooppunt 98. De wandelroute gaat in zijn geheel door de bossen van de Somerense Heide. Daarbij loopt U om het mooie Keelven. U eindigt de wandelroute weer bij het startpunt aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. Nadat U de drukke Provinciale weg bent overgestoken wandelt U door het natuurgebied van de Strabrechtse en Lieropse Heide. U passeert het Witven en het Starven en loopt langs Camping de Somerense Vennen. Daarna wandelt U lang de Peelrijt en het Bontven. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. U wandelt eerst door de bossen van de Somerense Heide en de Lange Bleek. Vervolgens loopt U om het Bultven. U steekt de Provinciale weg over en wandelt verder door de Herbertusbossen en het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide. U passeert onder andere het Waschven, Beuven en Grafven. Daarna loopt U door Hoenderboom, over de Somerense Heide en langs de Peelrijt. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord aan de parkeerplaats van Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren. U wandelt langs Boscafé de Soete Inval over de Bosrandweg in de richting van de bosrand. Bij wandelknooppunt 90 loopt U rechtsaf over de Somerense Heide in de richting van wandelknooppunt 88. Nadat U de drukke Provinciale weg bent overgestoken wandelt U door het natuurgebied van de Strabrechtse en Lieropse Heide. U passeert het Witven en het Grafven. Daarna loopt U om het Beuven en langs het Starven. Vervolgens loopt U langs Camping de Somerense Vennen. Daarna wandelt U langs de Peelrijt en het Bontven. Verderop passeert U Zorgcentrum Huize Witven. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Bosrandweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
53305. Nummering wandelroute startplaats Someren Natuurpoort Vennenhorst: Startbord - 90 - 98 - 99 - 88 - 90 - richting 91 tot startbord (lengte 5,1 km) 53310. Nummering wandelroute startplaats Someren Natuurpoort Vennenhorst: Startbord - 90 - 88 - 89 - 64 - 63 - 62 - 09 - 08 - 65 - 64 - 91 - richting 90 tot startbord (lengte 9,8 km) 53312. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © SOMEREN startplaats Someren Natuurpoort Vennenhorst: Startbord - 90 - 88 - 89 – 56 – 57 – 63 – 62 - 09 - 08 - 65 - 64 - 91 - richting 90 tot startbord (lengte 12,2 km) 53317. Nummering wandelroute startplaats Someren Natuurpoort Vennenhorst : Startbord – 90 – 88 – 86 – 84 – 81 – 80 – 01 – 47 – 44 – 54 – 53 – 56 – 89 – 64 – 91 – richting 90 tot Startbord (lengte 17,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Peelrijt in wandelroute 53310 en 53312 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Someren van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Someren van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Someren van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Someren van ongeveer 17 kilometer