Made with MAGIX by Mat Maessen

513. Wandelen in Herpen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Kriekeput te Herpen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort de Kriekeput. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Herpen van ongeveer 12 kilometer

Pannenkoekenrestaurant Pan & Zo Schaijkseweg 10 5373 KL Herpen www.panenzo.com
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 5,1 km)
51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 9,6 km)
51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 20 – 21 – 47 - 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 12,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Oss-Maasdonk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

513. Wandelen in

Herpen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Kriekeput te Herpen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. Er is een grote parkeerplaats bij Natuurpoort de Kriekeput. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 51 aan de rotonde aan de Schaijkseweg voor de ingang van Natuurpoort de Kriekeput. U loopt over het verharde voetpad parallel aan de drukke Schaijkseweg in de richting van wandelknooppunt 13. De wandelroute voert U door de Herpse Bossen Herperduin, een natuurgebied met prachtige bossen, vennen, heide en zandverstuivingen. U passeert er het Speelbos Herperduin, de uitkijktoren Herperduin, het Klompven en het Ganzenven. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Natuurpoort de Kriekeput. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
51305. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 - 13 - 53 - 15 - 36 - 16 - 17 - 87 - 88 - 89 - 52 - 51 (lengte 5,1 km) 51310. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 9,6 km) 51312. Nummering wandelroute startplaats Herpen Natuurpoort de Kriekeput: 51 – 13 – 53 – 15 – 36 – 33 – 02 – 32 – 31 – 20 – 21 – 47 - 35 – 18 – 85 – 79 – 84 – 83 – 05 – 87 – 88 – 89 – 52 - 51 (lengte 12,1 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Herpen van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Herpen van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Herpen van ongeveer 12 kilometer