Made with MAGIX by Mat Maessen

493. Wandelen in Overloon

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Oorlogsmuseum aan het Museumpark in Overloon. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan in Overloon. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Overloon Oorlogsmuseum

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Overloon van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de Haarlemmermeerlaan in de richting van wandelknooppunt 53. Na enkele meters neemt U rechts de doodlopende weg de Kleffen. U loopt eerst om het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarna wandelt U steeds door natuurgebied de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Overloon van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de Haarlemmermeerlaan in de richting van wandelknooppunt 53. Na enkele meters neemt U rechts de doodlopende weg de Kleffen. U loopt langs het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon en daarna steeds door het mooie gevarieerde natuurgebied van de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE OVERLOON

De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de parkeerplaats voor de ingang van het Oorlogsmuseum in de richting van wandelknooppunt 52. Daarna wandelt U langs de Raaijhal en bungalowpark Landal de Vers. In Overloon passeert U het Onderduikersmonument en de Heilige Theobalduskerk. Verderop loopt U langs Golfbaan Overloon. Vervolgens wandelt U om het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarna loopt U steeds door het mooie gevarieerde natuurgebied van de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Eetcafe & Pannenkoekenhuis Museumzicht Museumpark 5A 5825 AM Overloon www.museumzicht.nl
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
74 - 53 - 50 - 33 - 48 - 47 - 46 - 39 - 32 - 51 - 52 - 74 (lengte 4,8 km)
74 - 53 – 50 – 31 – 33 – 48 - 49 – 35 – 34 – 37 – 38 – 45 – 44 – 36 – 34 – 35 – 46 – 39 – 32 – 51 – 52 – 74 (lengte 9,4 km)
74 – 52 – 51 – 32 – 83 – 28 – 29 – 30 – 73 – 72 – 76 – 55 – 54 – 53 – 50 – 33 – 48 - 49 – 35 – 34 – 37 – 38 – 45 – 44 – 36 – 34 – 35 – 46 – 47 – 48 - 33 – 31 – 52 – 74 (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk en wandelnetwerk Venray

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

493. Wandelen in

Overloon

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Oorlogsmuseum aan het Museumpark in Overloon. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan in Overloon. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de Haarlemmermeerlaan in de richting van wandelknooppunt 53. Na enkele meters neemt U rechts de doodlopende weg de Kleffen. U loopt eerst om het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarna wandelt U steeds door natuurgebied de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de Haarlemmermeerlaan in de richting van wandelknooppunt 53. Na enkele meters neemt U rechts de doodlopende weg de Kleffen. U loopt langs het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon en daarna steeds door het mooie gevarieerde natuurgebied van de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van de Museumlaan en de Haarlemmermeerlaan. U loopt over de parkeerplaats voor de ingang van het Oorlogsmuseum in de richting van wandelknooppunt 52. Daarna wandelt U langs de Raaijhal en bungalowpark Landal de Vers. In Overloon passeert U het Onderduikersmonument en de Heilige Theobalduskerk. Verderop loopt U langs Golfbaan Overloon. Vervolgens wandelt U om het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarna loopt U steeds door het mooie gevarieerde natuurgebied van de Overloonse Duinen. U eindigt ten slotte weer bij het startpunt bij het Oorlogsmuseum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
49305. Nummering wandelroute startplaats Overloon Oorlogsmuseum: 74 - 53 - 50 - 33 - 48 - 47 - 46 - 39 - 32 - 51 - 52 - 74 (lengte 4,8 km) 49309. Nummering wandelroute startplaats Overloon Oorlogsmuseum: 74 - 53 – 50 – 31 – 33 – 48 - 49 – 35 – 34 – 37 – 38 – 45 – 44 – 36 – 34 – 35 – 46 – 39 – 32 – 51 – 52 – 74 (lengte 9,4 km) 49314. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © OVERLOON startplaats Overloon Oorlogsmuseum: 74 – 52 – 51 – 32 – 83 – 28 – 29 – 30 – 73 – 72 – 76 – 55 – 54 – 53 – 50 – 33 – 48 - 49 – 35 – 34 – 37 – 38 – 45 – 44 – 36 – 34 – 35 – 46 – 47 – 48 - 33 – 31 – 52 – 74 (lengte 14,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Overloon van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Overloon van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Overloon van ongeveer 14 kilometer