Made with MAGIX by Mat Maessen

491. Wandelen in Mill

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Fletcher Hotel Mill aan de Hoogstraat in Mill. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 76 bij de bushalte voor Fletcher Hotel Mill aan de Hoogstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Mill Fletcher Hotel Mill

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Hierna volgt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop wandelt U door het bosgebied van de Vilheide en langs Kapel Maria Ten Hove. Ten slotte wandelt U langs het Peelkanaal en de kazematten van de Peel-Raamstelling terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel Mill. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Daarna wandelt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop passeert U overblijfselen van de Peel- Raamstelling langs het Defensiekanaal en een reconstructie van een deel van het spoor van het Duits Lijntje. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Vilheide en passeert U de Kapel Onze-Lieve Vrouw ten Hove. Daarna loopt U weer langs het Defensiekanaal tot wandelknooppunt 50. Ten slotte wandelt U door landschapspark het Hekken terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Wandelroute vanuit Mill van ongeveer 16 kilometer

Fletcher Wellness-Hotel Mill Hoogveldseweg 1 5451 AA Mill www.wellnesshotelbrabant.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Nadat U Restaurant Erica aan de N264 bent gepasseerd wandelt U verder over de door Natuurmonumenten beheerde Molenheide. Daarna steekt U de drukke N264 weer over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U tenslotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Op de hoek van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat vinden momenteel werkzaamheden plaats. Neem het volgende pad rechtsaf en je komt zo weer op de wandelroute. Daarna wandel je voorlangs de kerk weer verder. In de wandelroutes 49109 en 49116 dien je op het traject tussen de wandelknooppunten 50 en 76 na het passeren van het tweede klaphek het onverharde pad rechts te nemen (markering ontbreekt) In wandelroute 49116 kan wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn.
76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 74 – 75 - 76 (lengte 4,9 km)
76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 72 – 71 - 74 – 75 – 50 – 76 (lengte 8,7 km)
76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

491. Wandelen in Mill

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Fletcher Hotel Mill aan de Hoogstraat in Mill. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 76 bij de bushalte voor Fletcher Hotel Mill aan de Hoogstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Hierna volgt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop wandelt U door het bosgebied van de Vilheide en langs Kapel Maria Ten Hove. Ten slotte wandelt U langs het Peelkanaal en de kazematten van de Peel-Raamstelling terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel in Mill. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna loopt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U de Sint Hubertse Binnenweg tot wandelknooppunt 87. Daarna wandelt U steeds het traject van het vroegere Duitse Lijntje tot Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Verderop passeert U overblijfselen van de Peel- Raamstelling langs het Defensiekanaal en een reconstructie van een deel van het spoor van het Duits Lijntje. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Vilheide en passeert U de Kapel Onze-Lieve Vrouw ten Hove. Daarna loopt U weer langs het Defensiekanaal tot wandelknooppunt 50. Ten slotte wandelt U door landschapspark het Hekken terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel in Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 76 aan de Hoogstraat in Mill. U loopt over de Hoogstraat in de richting van wandelknooppunt 12. U passeert eerst het Acaciahof en wandelt daarna door het centrum van Mill. U passeert er het Gemeentehuis van Mill en Sint Hubert en de Sint Willibrorduskerk. Daarna wandelt U door het Landschapspark Mill naar Kasteel Aldendriel. Vervolgens volgt U steeds de Sint Hubertse Binnenweg. In Sint Hubert passeert U de Kerk van de Heilige Huberta en Barbara. Nadat U Restaurant Erica aan de N264 bent gepasseerd wandelt U verder over de door Natuurmonumenten beheerde Molenheide. Daarna steekt U de drukke N264 weer over en loopt door buurtschap Borneo. Vervolgens komt U langs Belevingsboerderij de Nieuwenhof. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Vilheide. Nadat U door buurtschap Bruggen bent gelopen wandelt U tenslotte steeds langs het Peelkanaal terug naar de startplaats bij het Fletcher Hotel in Mill. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 49105 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49109 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 49116 Mill Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
49105. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 74 – 75 - 76 (lengte 4,9 km) 49109. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 12 – 87 – 77 – 73 – 72 – 71 - 74 – 75 – 50 – 76 (lengte 8,7 km) 49116. Nummering wandelroute startplaats Mill Wellness Hotel Brabant Mill: 76 – 12 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 38 – 37 – 36 – 77 – 73 – 74 – 48 – 44 – 43 – 49 – 50 – 75 - 76 (lengte 15,6 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Op de hoek van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat vinden momenteel werkzaamheden plaats. Neem het volgende pad rechtsaf en je komt zo weer op de wandelroute. Daarna wandel je voorlangs de kerk weer verder. In de wandelroutes 49109 en 49116 dien je op het traject tussen de wandelknooppunten 50 en 76 na het passeren van het tweede klaphek het onverharde pad rechts te nemen (markering ontbreekt) In wandelroute 49116 kan wandelknooppunt 81 aan de onverharde Peter Ebbenweg door begroeiing moeilijk zichtbaar zijn.