Made with MAGIX by Mat Maessen

489. Wandelen in Grave

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 15 of 17 kilometer vanaf het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat in Grave. De wandelroutes beginnen en eindigen aan het begin van de Hamstraat bij het bordje “Groetjes uit Grave”. U kunt gratis parkeren naast het Graafs Museum aan de Sint Elisabethstraat of bij het Arsenaal. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Grave Graafs Museum

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Grave van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. Vervolgens loopt U langs de Graafsche Raam weer terug naar Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Grave van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam. Vervolgens steekt U de drukke N324 over en loopt U om de wijk De Zittert in de richting van Velp. Daarna wandelt U langs de Hertogswetering naar het ursulinnenklooster de Bronkhorst en de voormalige Sint Vincentiuskerk. U ziet daar ook het Kapucijnenklooster Emmaus liggen. Vervolgens loopt U over de Mars en Wijthdijk terug in de richting van Grave. Bij het Gemaal van Sasse ziet U de John S. Thomsonbrug liggen. Daarna volgt U de Raam richting het centrum van Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)

Wandelroute vanuit Grave van ongeveer 15 kilometer

Restaurant Ovum Sint Jorisstraat 32 5361 HD Grave www.ovumrestaurant.nl
De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. In Escharen passeert U de Sint Lambertuskerk en het voormalige Raadhuis. Via rustige veldwegen bereikt U het natuurgebied de Broekse Wielen. Verderop loopt U langs Landgoed Tongelaar. Daarna wandelt U door het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van de Langven en Maurik. Vervolgens loopt U steeds met in Uw omgeving de Graafsche Raam weer terug naar eerst Escharen en daarna Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wegens werkzaamheden is na wandelknooppunt 23 de Prinsenstal in het centrum van Grave tijdelijk afgesloten. Via de Oliestraat en de Brugstraat bereikt U de N231 alwaar U de route weer oppikt.
Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 6,4 km)
Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 81 – 21 – 20 – 76 – 73 – 24 – 72 – 70 – 71 – 79 – 80 – 20 – 21 - richting 22 tot Graafs Museum (lengte 10,1 km)
Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 66 – 67 – 16 – 15 – 14 – 68 – 17 – 18 – 19 – 61 - 62 - 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 14,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelroute vanuit Grave van ongeveer 17 kilometer

De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. In Escharen passeert U de Sint Lambertuskerk en het voormalige Raadhuis. Via rustige wegen bereikt U de Windkorenmolen Bergzicht. Daarna loopt U door het Gasselse Bos en natuurgebied de Broekse Wielen. Verderop loopt U langs Landgoed Tongelaar. Daarna wandelt U door het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van de Langven en Maurik. Vervolgens loopt U steeds met in Uw omgeving de Graafsche Raam weer terug naar eerst Escharen en daarna Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard) Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 66 – 67 – 89 – 88 – 87 – 98 – 12 – 11 - 16 – 15 – 14 – 68 – 17 – 18 – 19 – 61 - 62 - 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 17,1 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

489. Wandelen in Grave

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 15 of 17 kilometer vanaf het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat in Grave. De wandelroutes beginnen en eindigen aan het begin van de Hamstraat bij het bordje “Groetjes uit Grave”. U kunt gratis parkeren naast het Graafs Museum aan de Sint Elisabethstraat of bij het Arsenaal. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. Vervolgens loopt U langs de Graafsche Raam weer terug naar Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam. Vervolgens steekt U de drukke N324 over en loopt U om de wijk De Zittert in de richting van Velp. Daarna wandelt U langs de Hertogswetering naar het ursulinnenklooster de Bronkhorst en de voormalige Sint Vincentiuskerk. U ziet daar ook het Kapucijnenklooster Emmaus liggen. Vervolgens loopt U over de Mars en Wijthdijk terug in de richting van Grave. Bij het Gemaal van Sasse ziet U de John S. Thomsonbrug liggen. Daarna volgt U de Raam richting het centrum van Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. In Escharen passeert U de Sint Lambertuskerk en het voormalige Raadhuis. Via rustige veldwegen bereikt U het natuurgebied de Broekse Wielen. Verderop loopt U langs Landgoed Tongelaar. Daarna wandelt U door het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van de Langven en Maurik. Vervolgens loopt U steeds met in Uw omgeving de Graafsche Raam weer terug naar eerst Escharen en daarna Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 48906 Grave Korte beschrijving wandelroute 48910 Grave Korte beschrijving wandelroute 48915 Grave
48906. Nummering wandelroute startplaats Grave Graafs Museum: Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 6,4 km) 48910. Nummering wandelroute startplaats Grave Graafs Museum: Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 81 – 21 – 20 – 76 – 73 – 24 – 72 – 70 – 71 – 79 – 80 – 20 – 21 - richting 22 tot Graafs Museum (lengte 10,1 km) 48915. Nummering wandelroute startplaats Grave Graafs Museum: Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 66 – 67 – 16 – 15 – 14 – 68 – 17 – 18 – 19 – 61 - 62 - 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 14,5 km) 48917. Nummering wandelroute startplaats Grave Graafs Museum: Graafs Museum – 22 – 23 – 84 – 83 – 82 – 65 – 66 – 67 – 89 – 88 – 87 – 98 – 12 – 11 - 16 – 15 – 14 – 68 – 17 – 18 – 19 – 61 - 62 - 63 – 64 – 81 – 21 – richting 22 tot Graafs Museum (lengte 17,1 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 48917 Grave
De wandelroute start bij het Graafs Museum (voormalige Hampoort) aan de Sint Elisabethstraat (N231) in Grave. U loopt schuin tegenover het Graafs Museum de Hamstraat in. U wandelt door het centrum van de vestingstad Grave en passeert het Oude Stadhuis en de Sint Elisabethskerk aan de Markt. Daarna loopt U langs de Maas en de Oude Haven Grave uit. Verderop wandelt U langs de Graafse Raam richting Escharen. In Escharen passeert U de Sint Lambertuskerk en het voormalige Raadhuis. Via rustige wegen bereikt U de Windkorenmolen Bergzicht. Daarna loopt U door het Gasselse Bos en natuurgebied de Broekse Wielen. Verderop loopt U langs Landgoed Tongelaar. Daarna wandelt U door het door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied van de Langven en Maurik. Vervolgens loopt U steeds met in Uw omgeving de Graafsche Raam weer terug naar eerst Escharen en daarna Grave. Ten slotte passeert U In Grave nog de Mariakapel Hertogin van Brabant en het Arsenaal met het Vestingpark de Kat alvorens U de wandelroute weer eindigt bij het Graafs Museum. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wegens werkzaamheden is na wandelknooppunt 23 de Prinsenstal in het centrum van Grave tijdelijk afgesloten. Via de Oliestraat en de Brugstraat bereikt U de N231 alwaar U de route weer oppikt.