Made with MAGIX by Mat Maessen

480. Wandelen in Aarle-Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Croyse Hoeve in Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Croylaan en de Kasteelweg bij de Croyse Hoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt van het kasteel af over de Croylaan in de richting van wandelknooppunt 52. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp en eindigt weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. U loopt verder naar Aarle-Rixtel. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 16 kilometer

Restaurant De Croyse Hoeve Croylaan 9 5735 PB Aarle-Rixtel www.croysehoeve.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Croylaan in de richting van het kasteel Croy naar wandelknooppunt 54. U passeert Kasteel Croy met poorthuis. Daarna wandelt U langs de Goorloop en door Stadspark de Waranda naar Stiphout. Na een ommetje in buurtschap Eenselaar loopt U over de Oude Torenstraat naar de Oude Toren. Vervolgens wandelt U door de Gemeentebossen van Helmond en de Geeneindsche Heide. U passeert het Kromven. Daarna loopt U over rustige veldwegen terug naar Landgoed Croy en steekt de Goorloop over. Dan wandelt U om Kasteel Croy naar Camperplaats Croy en Streekwinkel Croy. Ten loopt U langs Laag Strijp en eindigt U de wandelroute weer bij de Croyse Hoeve. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Goorloop in de wandelroutes 48010 en 48016 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
53 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 6,0 km)
53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 9,5 km)
53 – 54 – 30 – 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 62 – 63 – 85 – 03 – 02 – 60 – 61 – 30 – 54 – 59 – 52 - 53 (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Laarbeek en wandelnetwerk Helmond

Bijzonderheden wandelroutes

(tijdelijk gesloten)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

480. Wandelen in Aarle-

Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Croyse Hoeve in Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Croylaan en de Kasteelweg bij de Croyse Hoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt van het kasteel af over de Croylaan in de richting van wandelknooppunt 52. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp en eindigt weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. U loopt verder naar Aarle-Rixtel. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
48006. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 6,0 km) 48010. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 9,5 km) 48016. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 54 – 30 – 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 62 – 63 – 85 – 03 – 02 – 60 – 61 – 30 – 54 – 59 – 52 - 53 (lengte 15,6 km)
Korte beschrijving wandelroute 48006 Aarle-Rixtel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 48010 Aarle-Rixtel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 48016 Aarle-Rixtel
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Croylaan in de richting van het kasteel Croy naar wandelknooppunt 54. U passeert Kasteel Croy met poorthuis. Daarna wandelt U langs de Goorloop en door Stadspark de Waranda naar Stiphout. Na een ommetje in buurtschap Eenselaar loopt U over de Oude Torenstraat naar de Oude Toren. Vervolgens wandelt U door de Gemeentebossen van Helmond en de Geeneindsche Heide. U passeert het Kromven. Daarna loopt U over rustige veldwegen terug naar Landgoed Croy en steekt de Goorloop over. Dan wandelt U om Kasteel Croy naar Camperplaats Croy en Streekwinkel Croy. Ten loopt U langs Laag Strijp en eindigt U de wandelroute weer bij de Croyse Hoeve. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Goorloop in de wandelroutes 48010 en 48016 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes