Made with MAGIX by Mat Maessen

478. Wandelen in Heeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Plaetse aan de Plaetse in Heeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 48 op het eind van de verharde Rul. Natuurpoort de Plaetse heeft een grote parkeerplaats aan de verharde Rul. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Heeze Natuurpoort de Plaetse

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Heeze van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer vlakbij de parkeerplaats bij Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Heeze van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Na de Strabrechtse Heide wandelt U over het Vogelspad naar de Herbertusbossen. Vervolgens loopt U langs het Jachthuis. Bij Kasteel Heeze komen de Sterkselse Aa, de Groote Aa en de Kleine Dommel samen. Na de Boschlaan komt U in Heeze. Vervolgens wandelt U via Strabrecht en de Vesterikstraat naar het Rulse Laarzenpad. U loopt door het natte beekdal van de Kleine Dommel en Rul. Ten slotte wandelt U langs de Strabrechtse Heide weer terug naar Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HEEZE

Heidecafe de Strabechtse Heide Plaetse 71a 5591 TX Heeze www.heidecafe.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds over het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Na de Strabrechtse Heide wandelt U over het Vogelspad naar de Herbertusbossen. U loopt steeds door de Herbertusbossen, verderop over het terrein van Natuurbegraafplaats Schoorsveld en vervolgens langs het dal van de Sterkselse Aa. Aan de Boschlaan passeert U het Jachthuis. U wandelt de Herbertusbossen uit langs Kasteel Heeze. Bij Kasteel Heeze komen de Sterkselse Aa, de Groote Aa en de Kleine Dommel samen. Na de Boschlaan komt U in Heeze. Vervolgens loopt U via Strabrecht en de Vesterikstraat naar het Rulse Laarzenpad. U wandelt door het natte beekdal van de Kleine Dommel en Rul. Ten slotte loopt U langs de Strabrechtse Heide weer terug naar Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Bij nat weer is het Rulse laarzenpad langs de Kleine Dommel in de wandelroutes 47811 en 47817 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
48 – 54 – 44 – 48 (lengte 5,1 km)
48 – 54 – 44 – 47 – 01 – 83 – 73 – 47 – 44 – 48 (lengte 10,7 km)
48 – 54 – 44 – 47 – 01 – 80 – 82 – 83 – 73 – 47 – 44 - 48 (lengte 17,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Heeze-Leende

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

478. Wandelen in Heeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Plaetse aan de Plaetse in Heeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 48 op het eind van de verharde Rul. Natuurpoort de Plaetse heeft een grote parkeerplaats aan de verharde Rul. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer vlakbij de parkeerplaats bij Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds door het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Na de Strabrechtse Heide wandelt U over het Vogelspad naar de Herbertusbossen. Vervolgens loopt U langs het Jachthuis. Bij Kasteel Heeze komen de Sterkselse Aa, de Groote Aa en de Kleine Dommel samen. Na de Boschlaan komt U in Heeze. Vervolgens wandelt U via Strabrecht en de Vesterikstraat naar het Rulse Laarzenpad. U loopt door het natte beekdal van de Kleine Dommel en Rul. Ten slotte wandelt U langs de Strabrechtse Heide weer terug naar Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 op de hoek van de Rul en de Plaetse in het buitengebied van Heeze. Dit is ongeveer 50 meter verder als de grote parkeerplaats van Natuurpoort de Plaetse aan de Rul, daar waar de verharding stopt. U loopt rechtdoor over het onverharde pad langs de Schaapskooi in de richting van wandelknooppunt 54. U wandelt tijdens deze route steeds over het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide, grotendeels in onderhoud van Staatsbosbeheer. U passeert het Scheidingsven en het Wasven. Na de Strabrechtse Heide wandelt U over het Vogelspad naar de Herbertusbossen. U loopt steeds door de Herbertusbossen, verderop over het terrein van Natuurbegraafplaats Schoorsveld en vervolgens langs het dal van de Sterkselse Aa. Aan de Boschlaan passeert U het Jachthuis. U wandelt de Herbertusbossen uit langs Kasteel Heeze. Bij Kasteel Heeze komen de Sterkselse Aa, de Groote Aa en de Kleine Dommel samen. Na de Boschlaan komt U in Heeze. Vervolgens loopt U via Strabrecht en de Vesterikstraat naar het Rulse Laarzenpad. U wandelt door het natte beekdal van de Kleine Dommel en Rul. Ten slotte loopt U langs de Strabrechtse Heide weer terug naar Natuurpoort de Plaetse. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
47805. Nummering wandelroute startplaats Heeze Natuurpoort de Plaetse: 48 – 54 – 44 – 48 (lengte 5,1 km) 47811. Nummering wandelroute startplaats Heeze Natuurpoort de Plaetse: 48 – 54 – 44 – 47 – 01 – 83 – 73 – 47 – 44 – 48 (lengte 10,7 km) 47817. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HEEZE startplaats Heeze Natuurpoort de Plaetse: 48 – 54 – 44 – 47 – 01 – 80 – 82 – 83 – 73 – 47 – 44 - 48 (lengte 17,0 km)
Korte beschrijving wandelroute 47805 Heeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 47811 Heeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 47817 Heeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het Rulse laarzenpad langs de Kleine Dommel in de wandelroutes 47811 en 47817 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.