Made with MAGIX by Mat Maessen

453. Wandelen in Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Groot Speijck in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 42 voor het Bezoekerscentrum Groot Speijck van Natuurmonumenten aan de van Tienhovenlaan in Oisterwijk. Er is een grote parkeerplaats op 200 meter van het bezoekerscentrum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Oisterwijk Natuurpoort Groot Speijk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven, het Witven, Natuurtheater Oisterwijk, het Groot Goorven en Boshuis Venkraai. Ten slotte loopt U langs het Brouwkuip terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oisterwijk van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven, het Witven, Natuurtheater Oisterwijk en het Groot Goorven. Daarna passeert U Boshuis Venkraai, het Groot Kolkven en het Brandven. Eenmaal uit het bos wandelt U naar buurtschap Stokske. Daarna loopt U langs de Reusel en over Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap en U passeert er het Rietven. Door de Oisterwijkse Bossen loopt U ten slotte terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven en het Witven. U loopt over het terrein van Natuurtheater Oisterwijk. Vervolgens wandelt U langs het Staalbergven, het Groot Aderven, het Klein Aderven en het Groot Goorven. Nadat U Boshuis Venkraai bent gepasseerd loopt U over de Oisterwijksche Heide. Verderop wandelt U langs het kronkelende riviertje de Rosep en het Lammerven. Daarna passeert U voor de 2e keer het Boshuis Venkraai. U loopt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen langs het Groot Kolkven en het Brandven. Eenmaal uit het bos wandelt U naar buurtschap Stokske. Daarna loopt U langs de Reusel en over Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap en U passeert er het Rietven. Door de Oisterwijkse Bossen loopt U ten slotte terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Horeca Groot Speijck Van Tienhovenlaan 4 5062 SK Oisterwijk www.grootspeijck.com
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 - 39 - 38 - 41 - 40 - 42 (lengte 5,1 km)
42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 - 39 - 38 - 41 - 40 – 62 – 47 – 18 – 17 – 20 – 50 – 46 - 42 (lengte 10,2 km)
42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 – 71 – 65 – 34 - 39 - 38 – 36 – 88 – 85 – 63 – 38 - 41 - 40 – 62 – 47 – 18 – 17 – 20 – 50 – 46 - 42 (lengte 14,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE OISTERWIJK

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

453. Wandelen in

Oisterwijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Groot Speijck in Oisterwijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 42 voor het Bezoekerscentrum Groot Speijck van Natuurmonumenten aan de van Tienhovenlaan in Oisterwijk. Er is een grote parkeerplaats op 200 meter van het bezoekerscentrum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven, het Witven, Natuurtheater Oisterwijk, het Groot Goorven en Boshuis Venkraai. Ten slotte loopt U langs het Brouwkuip terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven, het Witven, Natuurtheater Oisterwijk en het Groot Goorven. Daarna passeert U Boshuis Venkraai, het Groot Kolkven en het Brandven. Eenmaal uit het bos wandelt U naar buurtschap Stokske. Daarna loopt U langs de Reusel en over Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap en U passeert er het Rietven. Door de Oisterwijkse Bossen loopt U ten slotte terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 42 voor het bezoekerscentrum van Natuurpoort Groot Speijck. U loopt dwars over het grasveld in de richting van wandelknooppunt 44. U wandelt steeds door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert Brasserie Klein Speik, het Van Esschenven en het Witven. U loopt over het terrein van Natuurtheater Oisterwijk. Vervolgens wandelt U langs het Staalbergven, het Groot Aderven, het Klein Aderven en het Groot Goorven. Nadat U Boshuis Venkraai bent gepasseerd loopt U over de Oisterwijksche Heide. Verderop wandelt U langs het kronkelende riviertje de Rosep en het Lammerven. Daarna passeert U voor de 2e keer het Boshuis Venkraai. U loopt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen langs het Groot Kolkven en het Brandven. Eenmaal uit het bos wandelt U naar buurtschap Stokske. Daarna loopt U langs de Reusel en over Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap en U passeert er het Rietven. Door de Oisterwijkse Bossen loopt U ten slotte terug naar het startpunt bij Natuurpoort Groot Speijck. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
45305. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Natuurpoort Groot Speijk: 42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 - 39 - 38 - 41 - 40 - 42 (lengte 5,1 km) 45310. Nummering wandelroute startplaats Oisterwijk Natuurpoort Groot Speijk: 42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 - 39 - 38 - 41 - 40 – 62 – 47 – 18 – 17 – 20 – 50 – 46 - 42 (lengte 10,2 km) 45315. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © OISTERWIJK startplaats Oisterwijk Natuurpoort Groot Speijk: 42 - 44 - 43 - 27 - 69 - 68 - 66 – 71 – 65 – 34 - 39 - 38 – 36 – 88 – 85 – 63 – 38 - 41 - 40 – 62 – 47 – 18 – 17 – 20 – 50 – 46 - 42 (lengte 14,9 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Oisterwijk van ongeveer 15 kilometer