Made with MAGIX by Mat Maessen

410. Wandelen in Erp

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Franssen-Gerrits Veevoederfabriek aan de Brugstraat (N616) in Erp. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg in Erp. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de sportvelden aan de Watermolenweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Erp Franssen-Gerrits Veevoederfabriek

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Erp van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt langs de drukke N616 in de richting van wandelknooppunt 91. Bij de Stoomzuivelfabriek Sint Jozef steekt U de drukke N616 over en volgt rechtsaf de Hoogstraat langs Hotel Restaurant Cafe Tramstation. Verderop volgt U de Rijbeemd wordt Keldonkseweg. Pas op: druk. Daarna loopt U over het terrein van de Larense Bergen (overblijfselen van een nederzetting uit de IJzertijd). Vervolgens wandelt U langs de Aa. Daarna loopt U terug naar Erp. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)

Wandelroute vanuit Erp van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt over de Boterweg in de richting van wandelknooppunt 95. U loopt door buurtschap Hoek en passeert enkele langgevelboerderijen en het Emaillemuseum Het Kleine Aadal. Nadat U de drukke N616 bent overgestoken wandelt U door het gevarieerde bosgebied van Het Hurkske. U passeert Koffie- en Theehuis de Boswachter en verderop loopt U langs enkele kleinere vennen en het Rauwven. Daarna wandelt U door buurtschap Hurkske en buurtschap De Laren. Nog voor Molen de Hoop gaat U rechtsaf richting de Aa. U loopt verder langs de Aa met mooi zicht op de Sint Servatiuskerk van Erp. Nadat U de Aa bent overgestoken wandelt U door het Kabouterbos. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Brasserie het Tramstation Moleneind 12 5469 EK Erp www.tramstation.eu
De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt over de Boterweg in de richting van wandelknooppunt 95. U loopt door buurtschap Hoek en passeert enkele langgevelboerderijen en het Emaillemuseum Het Kleine Aadal. Nadat U de drukke N616 bent overgestoken wandelt U door het gevarieerde bosgebied van Het Hurkske. U passeert Koffie- en Theehuis de Boswachter en verderop loopt U langs enkele kleinere vennen. Bij wandelknooppunt 23 gaat U rechtsaf. Verderop passeert U het Rauwven. Daarna wandelt U door buurtschap Hurkske en buurtschap De Laren. Nog voor Molen de Hoop gaat U rechtsaf richting de Aa. U loopt verder langs de Aa in de richting van Keldonk. Nadat U de Aa bent overgestoken wandelt U door Vogelenzang en Landgoed de Lankveltse Hoeve terug naar Erp. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Aa drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 41017 is vanaf juni 2023 tot nadere berichtgeving het traject tussen wandelknooppunt 46 en wandelknooppunt 41 tijdelijk afgesloten.
94 – 91 – 45 – 46 – 44 – 43 – 92 – 93 – 94 (lengte 4,8 km)
94 – 95 – 31 – 30 – 29 – 98 – 97 – 90 – 47 – 45 – 91 – 92 – 93 – 94 (lengte 11,7 km)
94 – 95 – 31 – 30 – 27 – 28 – 23 – 22 – 29 – 98 – 97 – 90 – 47 – 45 – 46 – 41 – 88 – 89 – 44 – 43 – 92 – 93 – 94 (lengte 17,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Wandelroute vanuit Erp van ongeveer 17 kilometer

Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

410. Wandelen in Erp

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Franssen-Gerrits Veevoederfabriek aan de Brugstraat (N616) in Erp. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg in Erp. Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij de sportvelden aan de Watermolenweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt langs de drukke N616 in de richting van wandelknooppunt 91. Bij de Stoomzuivelfabriek Sint Jozef steekt U de drukke N616 over en volgt rechtsaf de Hoogstraat langs Hotel Restaurant Cafe Tramstation. Verderop volgt U de Rijbeemd wordt Keldonkseweg. Pas op: druk. Daarna loopt U over het terrein van de Larense Bergen (overblijfselen van een nederzetting uit de IJzertijd). Vervolgens wandelt U langs de Aa. Daarna loopt U terug naar Erp. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
Wandelroute Erp van ongeveer 12 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt over de Boterweg in de richting van wandelknooppunt 95. U loopt door buurtschap Hoek en passeert enkele langgevelboerderijen en het Emaillemuseum Het Kleine Aadal. Nadat U de drukke N616 bent overgestoken wandelt U door het gevarieerde bosgebied van Het Hurkske. U passeert Koffie- en Theehuis de Boswachter en verderop loopt U langs enkele kleinere vennen en het Rauwven. Daarna wandelt U door buurtschap Hurkske en buurtschap De Laren. Nog voor Molen de Hoop gaat U rechtsaf richting de Aa. U loopt verder langs de Aa met mooi zicht op de Sint Servatiuskerk van Erp. Nadat U de Aa bent overgestoken wandelt U door het Kabouterbos. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Wandelroute Erp van ongeveer 17 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 94 op de hoek van de Watermolenweg en de Boterweg bij Veevoederfabriek Franssen-Gerrits. U loopt over de Boterweg in de richting van wandelknooppunt 95. U loopt door buurtschap Hoek en passeert enkele langgevelboerderijen en het Emaillemuseum Het Kleine Aadal. Nadat U de drukke N616 bent overgestoken wandelt U door het gevarieerde bosgebied van Het Hurkske. U passeert Koffie- en Theehuis de Boswachter en verderop loopt U langs enkele kleinere vennen. Bij wandelknooppunt 23 gaat U rechtsaf. Verderop passeert U het Rauwven. Daarna wandelt U door buurtschap Hurkske en buurtschap De Laren. Nog voor Molen de Hoop gaat U rechtsaf richting de Aa. U loopt verder langs de Aa in de richting van Keldonk. Nadat U de Aa bent overgestoken wandelt U door Vogelenzang en Landgoed de Lankveltse Hoeve terug naar Erp. Ten slotte steekt U de Aa weer over en eindigt U de wandelroute weer bij de Veevoederfabriek van Franssen-Gerrits. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
41005. Nummering wandelroute startplaats Erp Franssen-Gerrits Veevoederfabriek: 94 – 91 – 45 – 46 – 44 – 43 – 92 – 93 – 94 (lengte 4,8 km) 41012. Nummering wandelroute startplaats Erp Franssen-Gerrits Veevoederfabriek: 94 – 95 – 31 – 30 – 29 – 98 – 97 – 90 – 47 – 45 – 91 – 92 – 93 – 94 (lengte 11,7 km) 41017. Nummering wandelroute startplaats Erp Franssen-Gerrits Veevoederfabriek: 94 – 95 – 31 – 30 – 27 – 28 – 23 – 22 – 29 – 98 – 97 – 90 – 47 – 45 – 46 – 41 – 88 – 89 – 44 – 43 – 92 – 93 – 94 (lengte 17,0 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Aa drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 41017 is vanaf juni 2023 tot nadere berichtgeving het traject tussen wandelknooppunt 46 en wandelknooppunt 41 tijdelijk afgesloten.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Erp van ongeveer 5 kilometer