Made with MAGIX by Mat Maessen

409. Wandelen in Veghel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Veghel. De wandelroutes beginnen en eindigen wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat. Dit is vlakbij de brug over de Aa ter hoogte van Brownies & Downies. De parkeerplaatsen aan de Markt zijn met parkeerschijf gratis echter voor maximaal 2 uur. Gratis parkeren kan ook aan de Vondelstraat bij wandelknooppunt 53. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Veghel Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Veghel van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa terug naar Veghel. In het centrum van Veghel passeert U nog de fraaie Sint Lambertuskerk en het kloostercomplex van de Zusters Franciscanesse. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij het oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)

Wandelroute vanuit Veghel van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa en door het natte natuurgebied van de Aa-Broeken. Daarna loopt U om de sportvelden en door het Geerbosch. Verderop wandelt U langs voormalig station Veghel en het Duits Lijntje. Daarna loopt U terug naar het centrum van Veghel. Ten slotte wandelt U na wandelknooppunt 69 door de Hoofdstraat terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish in het centrum van Veghel. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Brownies & Downies Markt 1 5461 JJ Veghel www.browniesanddownies.nl/veghel
De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa en door het natte natuurgebied van de Aa-Broeken. Daarna loopt U om de sportvelden en door het Geerbosch. Verderop wandelt U langs voormalig station Veghel en het Duits Lijntje. Daarna loopt U terug naar het centrum van Veghel. Na wandelknooppunt 69 wandelt U door de Hoofdstraat van Veghel naar het Oude Raadhuis aan de Markt. Dan wandelt U langs de Aa en verder door de wijk Veghel-Zuid naar buurtschap Havelt en Ham. Vervolgens loopt U langs de Aa weer terug naar het Julianapark in Veghel. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het Oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer in het centrum van Veghel. (65% verhard – 35% onverhard)
U loopt door het drukke centrum van Veghel. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Aa en in natuurgebied de Aa-broeken drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 49 – 55 – 20 (lengte 5,1 km)
20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 45 – 46 – 58 – 56 – 63 – 69 – 20 (lengte 9,5 km)
20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 45 – 46 – 58 – 56 – 63 – 69 – 20 – 54 - 21 – 23 – 86 – 85 – 21 – 54 - 20 (lengte 16,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Wandelroute vanuit Veghel van ongeveer 17 kilometer

Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

409. Wandelen in Veghel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Veghel. De wandelroutes beginnen en eindigen wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat. Dit is vlakbij de brug over de Aa ter hoogte van Brownies & Downies. De parkeerplaatsen aan de Markt zijn met parkeerschijf gratis echter voor maximaal 2 uur. Gratis parkeren kan ook aan de Vondelstraat bij wandelknooppunt 53. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa terug naar Veghel. In het centrum van Veghel passeert U nog de fraaie Sint Lambertuskerk en het kloostercomplex van de Zusters Franciscanesse. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij het oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
Wandelroute Veghel van ongeveer 10 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa en door het natte natuurgebied van de Aa-Broeken. Daarna loopt U om de sportvelden en door het Geerbosch. Verderop wandelt U langs voormalig station Veghel en het Duits Lijntje. Daarna loopt U terug naar het centrum van Veghel. Ten slotte wandelt U na wandelknooppunt 69 door de Hoofdstraat terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish in het centrum van Veghel. (60% verhard – 40% onverhard)
Wandelroute Veghel van ongeveer 17 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 20 op de hoek van de Markt en de Hoogstraat in het centrum van Veghel. U loopt over de brug over de Aa en gaat daarna linksaf (doodlopende weg Parklaan) in de richting van wandelknooppunt 54 in het Julianapark. Vervolgens passeert U aan de Vondelstraat de Heilige Hartkerk. Verderop wandelt U langs de Jachthaven Veghel met het Heilig Hartbeeld van Veghel. Daarna loopt U Veghel uit door buurtschap Dorshout. Vervolgens wandelt U langs de Aa en door het natte natuurgebied van de Aa-Broeken. Daarna loopt U om de sportvelden en door het Geerbosch. Verderop wandelt U langs voormalig station Veghel en het Duits Lijntje. Daarna loopt U terug naar het centrum van Veghel. Na wandelknooppunt 69 wandelt U door de Hoofdstraat van Veghel naar het Oude Raadhuis aan de Markt. Dan wandelt U langs de Aa en verder door de wijk Veghel-Zuid naar buurtschap Havelt en Ham. Vervolgens loopt U langs de Aa weer terug naar het Julianapark in Veghel. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het Oude Raadhuis aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer in het centrum van Veghel. (65% verhard – 35% onverhard)
40905. Nummering wandelroute startplaats Veghel Markt: 20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 49 – 55 – 20 (lengte 5,1 km) 40910. Nummering wandelroute startplaats Veghel Markt: 20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 45 – 46 – 58 – 56 – 63 – 69 – 20 (lengte 9,5 km) 40917. Nummering wandelroute startplaats Veghel Markt: 20 – 54 – 53 – 51 – 50 – 43 – 44 – 47 – 45 – 46 – 58 – 56 – 63 – 69 – 20 – 54 - 21 – 23 – 86 – 85 – 21 – 54 - 20 (lengte 16,6 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

U loopt door het drukke centrum van Veghel. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Aa en in natuurgebied de Aa-broeken drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Veghel van ongeveer 5 kilometer