Made with MAGIX by Mat Maessen

408. Wandelen in Handel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Gemert en Bakel vlak voor de kerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Handel Onze Lieve Vrouwekerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Handel van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria-Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Cafe ’t Hart in de richting van wandelknooppunt 07 op de hoek met Mariahofke. U wandelt langs Pluktuin de Heerevelden en Vakantiehuizen Versantvoort. Daarna loopt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Vervolgens wandelt U om de Eikenwal. Tenslotte loopt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)

Wandelroute vanuit Handel van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria-Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht langs de bossen van Strijbosch. Daarna loopt U langs de Landmeerse Loop naar Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ-terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Verderop wandelt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Vervolgens loopt U om de Eikenwal. Ten slotte wandelt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Cafe ’t Hart van Handel Onze Lieve Vrouwestraat 50 5423 SL Handel ww.hartvanhandel.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria-Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht door de bossen van Strijbosch en de crossbaan naar Boekel. Daar loopt U een klein stuk langs de Zandhoekse Loop om vervolgens weer terug te lopen door de bossen. U passeert Camping Boekels Ven en komt in Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ-terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Ten slotte wandelt U langs Pluktuin de Heerevelden terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 40812 en 40815 dient U na wandelknooppunt 59 bij de crossbaan het slingerend pad links van de crossbaan te volgen.
Startbord – 07 – 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 5,7 km)
Startbord – 07 – 60 – 59 – 81 – 87 – 88 – 62 - 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 9,9 km)
Startbord – 60 – 59 – 71 – 72 – 21 – 20 – 74 – 73 – 82 – 81 – 87 – 88 – 62 – 61 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 11,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Gemert en Bakel en wandelnetwerk Boekel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Startbord – 60 – 59 – 71 – 72 – 21 – 20 – 74 – 73 – 82 – 81 – 87 – 88 – 62 – 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 14,8 km)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria-Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht door de bossen van Strijbosch en de crossbaan naar Boekel. Daar loopt U een klein stuk langs de Zandhoekse Loop om vervolgens weer terug te lopen door de bossen. U passeert Camping Boekels Ven en komt in Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Daarna wandelt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Verderop loopt U om de Eikenwal. Tenslotte wandelt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HANDEL

Wandelroute vanuit Handel van ongeveer 12 kilometer

GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

408. Wandelen in

Handel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Gemert en Bakel vlak voor de kerk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria- Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Cafe ’t Hart in de richting van wandelknooppunt 07 op de hoek met Mariahofke. U wandelt langs Pluktuin de Heerevelden en Vakantiehuizen Versantvoort. Daarna loopt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Vervolgens wandelt U om de Eikenwal. Tenslotte loopt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria- Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht langs de bossen van Strijbosch. Daarna loopt U langs de Landmeerse Loop naar Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ-terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Verderop wandelt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Vervolgens loopt U om de Eikenwal. Ten slotte wandelt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria- Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht door de bossen van Strijbosch en de crossbaan naar Boekel. Daar loopt U een klein stuk langs de Zandhoekse Loop om vervolgens weer terug te lopen door de bossen. U passeert Camping Boekels Ven en komt in Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ-terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Ten slotte wandelt U langs Pluktuin de Heerevelden terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
40806. Nummering wandelroute startplaats Handel Onze Lieve Vrouwekerk: Startbord – 07 – 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 5,7 km) 40810. Nummering wandelroute startplaats Handel Onze Lieve Vrouwekerk: Startbord – 07 – 60 – 59 – 81 – 87 – 88 – 62 - 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 9,9 km) 40812. Nummering wandelroute startplaats Handel Onze Lieve Vrouwekerk: Startbord – 60 – 59 – 71 – 72 – 21 – 20 – 74 – 73 – 82 – 81 – 87 – 88 – 62 – 61 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 11,5 km) 40815. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HANDEL startplaats Handel Onze Lieve Vrouwekerk: Startbord – 60 – 59 – 71 – 72 – 21 – 20 – 74 – 73 – 82 – 81 – 87 – 88 – 62 – 61 – 63 – 06 – 07 – richting 60 tot startbord (lengte 14,8 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 40812 en 40815 dient U na wandelknooppunt 59 bij de crossbaan het slingerend pad links van de crossbaan te volgen.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gemert-Bakel voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Handel. Handel is een bekend Maria- Bedevaartsoord en achter de kerk ligt een groot Processiepark. U loopt over de Onze Lieve Vrouwestraat langs Hotel Handelia in de richting van wandelknooppunt 60. U wandelt langs Bezoekerscentrum de Specht door de bossen van Strijbosch en de crossbaan naar Boekel. Daar loopt U een klein stuk langs de Zandhoekse Loop om vervolgens weer terug te lopen door de bossen. U passeert Camping Boekels Ven en komt in Huize Padua. Daar wandelt U over het GGZ-terrein van Huize Padua met hoofdgebouw, kapel en Museum de Kluis. Via de Landmeerse Loop bereikt U het Kruis van Eikelheuvel. Vervolgens loopt U om een zandwinning en over de terreinen van Vakantiehuizen Versantvoort. Daarna wandelt U om Recreatieplas De Rooije Plas. Verderop loopt U om de Eikenwal. Ten slotte wandelt U over de Handelseweg langs de Ossenkapel terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Handel van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Handel van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Handel van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Handel van ongeveer 15 kilometer