Made with MAGIX by Mat Maessen

407. Wandelen in Bakel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in Bakel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het parkeerterrein naast Restaurant Grotel’s Genieten. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Bakel Restaurant Grotel’s Genieten

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Bakel van ongeveer 8 kilometer

De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U langs de Snelle Loop. Tijdens de rest van deze wandelroute loopt U door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Daarbij wandelt U langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)

Wandelroute vanuit Bakel van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtdoor en even verder volgt U de onverharde veldweg de Oude Helmondseweg naar buurtschap Boekent in Gemert. Vervolgens loopt U door de Mortel en passeert U de Sint-Antonius Abtkerk. U vervolgt de wandelroute door de bossen van de Stippelberg en passeert de KPN toren De Mortel. Tenslotte wandelt U langs de Snelle Loop terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant Grotel’s Genieten. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bakel van ongeveer 16 kilometer

Restaurant Grotel’s Genieten Grotel 5 5761 RA Bakel www.grotelsgenieten.nl
De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtdoor en even verder volgt U de onverharde veldweg de Oude Helmondseweg naar buurtschap Boekent in Gemert. Vervolgens loopt U door de Mortel en passeert U de Sint-Antonius Abtkerk. U vervolgt de wandelroute door de bossen van de Stippelberg en passeert de KPN toren De Mortel. Daarna wandelt U kort langs de Snelle Loop. Tijdens de rest van deze wandelroute loopt U door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Daarbij wandelt U langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Snelle Loop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Sommige markeringen staan moeilijk zichtbaar aan de binnenkant van de kruising opgesteld.
Restaurant – 12 – 22 – 23 – 26 – 27 – richting 12 tot Restaurant (lengte 7,7 km)
Restaurant – 12 - 87 – 90 – 91 – 97 – 98 – 22 – 12 – richting 27 tot Restaurant (lengte 10,6 km)
Restaurant – 12 – 87 – 90 – 91 – 97 – 98 – 22 – 23 – 26 – 27 – richting 12 tot Restaurant (lengte 16,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Gemert en Bakel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

407. Wandelen in Bakel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in Bakel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het parkeerterrein naast Restaurant Grotel’s Genieten. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U langs de Snelle Loop. Tijdens de rest van deze wandelroute loopt U door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Daarbij wandelt U langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtdoor en even verder volgt U de onverharde veldweg de Oude Helmondseweg naar buurtschap Boekent in Gemert. Vervolgens loopt U door de Mortel en passeert U de Sint-Antonius Abtkerk. U vervolgt de wandelroute door de bossen van de Stippelberg en passeert de KPN toren De Mortel. Tenslotte wandelt U langs de Snelle Loop terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant Grotel’s Genieten. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij de grote parkeerplaats van Restaurant Grotel’s Genieten aan Grotel 5 in het buitengebied van Bakel. U loopt linksaf over Grotel langs het restaurant in de richting wandelknooppunt 12. Daar gaat U rechtdoor en even verder volgt U de onverharde veldweg de Oude Helmondseweg naar buurtschap Boekent in Gemert. Vervolgens loopt U door de Mortel en passeert U de Sint-Antonius Abtkerk. U vervolgt de wandelroute door de bossen van de Stippelberg en passeert de KPN toren De Mortel. Daarna wandelt U kort langs de Snelle Loop. Tijdens de rest van deze wandelroute loopt U door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Daarbij wandelt U langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
40708. Nummering wandelroute startplaats Bakel Restaurant Grotel’s Genieten: Restaurant – 12 – 22 – 23 – 26 – 27 – richting 12 tot Restaurant (lengte 7,7 km) 40711. Nummering wandelroute startplaats Bakel Restaurant Grotel’s Genieten: Restaurant – 12 - 87 – 90 – 91 – 97 – 98 – 22 – 12 – richting 27 tot Restaurant (lengte 10,6 km) 40716. Nummering wandelroute startplaats Bakel Restaurant Grotel’s Genieten: Restaurant – 12 – 87 – 90 – 91 – 97 – 98 – 22 – 23 – 26 – 27 – richting 12 tot Restaurant (lengte 16,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Snelle Loop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Sommige markeringen staan moeilijk zichtbaar aan de binnenkant van de kruising of splitsing opgesteld.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Bakel van ongeveer 8 kilometer
Wandelroute Bakel van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Bakel van ongeveer 16 kilometer
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes