Made with MAGIX by Mat Maessen

402. Wandelen in Mierlo

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Strabrechtse Hoeve aan de Aardborstweg in het buitengebied van Mierlo. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Mierlo Strabrechtse Hoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Mierlo van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt langs de Strabrechtse Hoeve over de Aardborstweg in de richting van wandelknooppunt 26. U wandelt eerst door de bossen van de Molenheide. Vervolgens loopt U over de Kasteelweg, alwaar vroeger het Kasteel Mierlo stond, en verder door buurtschap Overakker. Daarna wandelt U langs de Overakkerscheloop en natuurgebied Sang en Goorkens. Ten slotte loopt U door buurtschap Trimpert terug naar de Strabrechtse Hoeve. Horeca bij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)

Wandelroute vanuit Mierlo van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt over de Heezerweg langs natuurgebied de Weijer. U steekt de A67 over en komt in natuurgebied de Strabrechtse Heide en passeert het Meerlomeer. Verderop wandelt U langs het Slootjesven en het Grootven over de Braakhuizensche Heide. Nadat U de A67 weer bent overgestoken komt U in Geldrop. U loopt door wijk de Coevering en komt bij de Coeveringse Heide. Ten slotte wandelt U door de bossen van de Molenheide terug naar de Strabrechtse Hoeve. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Strabrechtse Hoeve Aardborstweg 19 5731 PS Mierlo www.strabrechtsehoeve.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt over de Heezerweg langs natuurgebied de Weijer. U steekt de A67 over en komt in natuurgebied de Strabrechtse Heide. U wandelt over het gevarieerde landschap van de Strabrechtse Heide en passeert het drooggevallen s’Heerenven en Weitjens. Nadat U het Kiezelsven bent gepasseerd, wandelt U verder over de Braakhuizensche Heide. Nadat U de A67 weer bent overgestoken komt U in Geldrop. U loopt door wijk de Coevering en komt bij de Coeveringse Heide. Ten slotte wandelt U door de bossen van de Molenheide terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Strabrechtse Hoeve in Mierlo. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
27 – 26 – 91 – 25 – 24 – 09 – 22 – 23 – 28 - 27 (lengte 5,0 km)
27 – 06 – 50 – 45 – 46 – 18 – 19 – 02 – 26 – 27 (lengte 9,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na wandelknooppunt 09 loopt U in wandelroute 40205 langs de Overakkerscheloop. Bij het bruggetje rechts steekt U over en loopt verder rechts van de beek door het weiland tot aan wandelknooppunt 23. U komt dus niet bij wandelknooppunt 22. Op de kruising Trimpert-Voortje houdt U de richting Trimpert aan. In de wandelroute 40214 gaat U na de oversteek van de A67 bij de viersprong bij het bord Strabrechtse Heide linksaf over de Strabrechtse Heide (U laat wandelknooppunt 50 rechts liggen).

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MIERLO

Naar Google Maps Naar Google Maps
27 – 06 – 50 – 51 – 52 – 45 – 46 – 18 – 19 – 02 – 26 – 27 (lengte 14,8 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Geldrop-Mierlo

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

402. Wandelen in

Mierlo

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Strabrechtse Hoeve aan de Aardborstweg in het buitengebied van Mierlo. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt langs de Strabrechtse Hoeve over de Aardborstweg in de richting van wandelknooppunt 26. U wandelt eerst door de bossen van de Molenheide. Vervolgens loopt U over de Kasteelweg, alwaar vroeger het Kasteel Mierlo stond, en verder door buurtschap Overakker. Daarna wandelt U langs de Overakkerscheloop en natuurgebied Sang en Goorkens. Ten slotte loopt U door buurtschap Trimpert terug naar de Strabrechtse Hoeve. Horeca bij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt over de Heezerweg langs natuurgebied de Weijer. U steekt de A67 over en komt in natuurgebied de Strabrechtse Heide en passeert het Meerlomeer. Verderop wandelt U langs het Slootjesven en het Grootven over de Braakhuizensche Heide. Nadat U de A67 weer bent overgestoken komt U in Geldrop. U loopt door wijk de Coevering en komt bij de Coeveringse Heide. Ten slotte wandelt U door de bossen van de Molenheide terug naar de Strabrechtse Hoeve. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 op de hoek van de Aardborstweg en de Heezerweg. U loopt over de Heezerweg langs natuurgebied de Weijer. U steekt de A67 over en komt in natuurgebied de Strabrechtse Heide. U wandelt over het gevarieerde landschap van de Strabrechtse Heide en passeert het drooggevallen s’Heerenven en Weitjens. Nadat U het Kiezelsven bent gepasseerd, wandelt U verder over de Braakhuizensche Heide. Nadat U de A67 weer bent overgestoken komt U in Geldrop. U loopt door wijk de Coevering en komt bij de Coeveringse Heide. Ten slotte wandelt U door de bossen van de Molenheide terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Strabrechtse Hoeve in Mierlo. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
40205. Nummering wandelroute startplaats Mierlo Strabrechtse Hoeve: 27 – 26 – 91 – 25 – 24 – 09 – 22 – 23 – 28 - 27 (lengte 5,0 km) 40210. Nummering wandelroute startplaats Mierlo Strabrechtse Hoeve: 27 – 06 – 50 – 45 – 46 – 18 – 19 – 02 – 26 – 27 (lengte 9,8 km) 40215. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © MIERLO startplaats Mierlo Strabrechtse Hoeve: 27 – 06 – 50 – 51 – 52 – 45 – 46 – 18 – 19 – 02 – 26 – 27 (lengte 14,8 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na wandelknooppunt 09 loopt U in wandelroute 40205 langs de Overakkerscheloop. Bij het bruggetje rechts steekt U over en loopt verder rechts van de beek door het weiland tot aan wandelknooppunt 23. U komt dus niet bij wandelknooppunt 22. Op de kruising Trimpert-Voortje houdt U de richting Trimpert aan. In de wandelroute 40214 gaat U na de 1 e oversteek van de A67 bij de viersprong bij het bord Strabrechtse Heide linksaf over de Strabrechtse Heide (U laat wandelknooppunt 50 rechts liggen).
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Mierlo van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Mierlo van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Mierlo van ongeveer 15 kilometer