Made with MAGIX by Mat Maessen

392. Wandelen in Helenaveen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Hotel-Eetcafé In d’Ouwe Peel in Helenaveen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg-Helenastraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Helenaveen Sint Willibrorduskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Helenaveen van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg-Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Daarna loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)

Wandelroute vanuit Helenaveen van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg-Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Vervolgens wandelt U een ronde door de Mariapeel, eigendom van Staatsbosbeheer. Tenslotte loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HELENAVEEN

Hotel Eetcafé In d’Ouwe Peel Oude Peelstraat 2 5759 PC Helenaveen www.indouwepeel.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg-Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Vervolgens wandelt U een grote ronde door de Mariapeel, eigendom van Staatsbosbeheer en langs het Defensiekanaal. Tenslotte loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad in de Mariapeel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 39210 en 39215 maakt U ook gebruik van het wandelnetwerk Horst aan de Maas (Limburg). Dit wandelnetwerk kent geel/rode markeringen. In de wandelroute 39210 gaat U bij wandelknooppunt 54 rechtdoor richting wandelknooppunt 53. In de wandelroute 39215 gaat U bij wandelknooppunt 54 linksaf richting wandelknooppunt 53.
84 - 86 - 87 - 58 - 57 - 50 - 51 - 54 - RECHTDOOR 53 - 50 - 57 - 89 - 84 (lengte 10,4 km)
84 - 86 - 87 - 58 - 57 - 50 - 51 - 52 - 20 - 55 - 54 - LINKS 53 - 50 - 57 - 89 - 84 (lengte 14,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
84 - 86 - 87 - 59 - 58 - 57 - 89 - 84 (lengte 6,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Deurne en wandelnetwerk Horst aan de Maas

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

392. Wandelen in

Helenaveen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Hotel-Eetcafé In d’Ouwe Peel in Helenaveen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg- Helenastraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg- Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Daarna loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg- Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Vervolgens wandelt U een ronde door de Mariapeel, eigendom van Staatsbosbeheer. Tenslotte loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 84 aan de viersprong Oude Peelstraat-Soemeersingel-Sevenumseweg- Helenastraat in Helenaveen. U loopt over de Oude Peelstraat in de richting van wandelknooppunt 86 en passeert het Koning Willem III plein. U wandelt door de karakteristieke laanbeplanting van de Douglasweg en volgt daarna de historische concessiegrens van Helenaveen. Via het veengebied van de Deurnsche Peel en het Broemeerbos bereikt U de Helenavaart. Vervolgens wandelt U een grote ronde door de Mariapeel, eigendom van Staatsbosbeheer en langs het Defensiekanaal. Tenslotte loopt U langs de Helenavaart en door het dorp terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
39206. Nummering wandelroute startplaats Helenaveen Sint Willibrorduskerk: 84 - 86 - 87 - 59 - 58 - 57 - 89 - 84 (lengte 6,2 km) 39210. Nummering wandelroute startplaats Helenaveen Sint Willibrorduskerk: 84 - 86 - 87 - 58 - 57 - 50 - 51 - 54 - RECHTDOOR 53 - 50 - 57 - 89 - 84 (lengte 10,4 km) 39215. Nummering MOOISTE KNOOPPUNTWANDELROUTE © HELENAVEEN startplaats Helenaveen Sint Willibrorduskerk: 84 - 86 - 87 - 58 - 57 - 50 - 51 - 52 - 20 - 55 - 54 - LINKS 53 - 50 - 57 - 89 - 84 (lengte 14,7 km)
Korte beschrijving wandelroute 39206 Helenaveen Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 39210 Helenaveen Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 39215 Helenaveen Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad in de Mariapeel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 39210 en 39215 maakt U ook gebruik van het wandelnetwerk Horst aan de Maas (Limburg). Dit wandelnetwerk kent geel/rode markeringen. In de wandelroute 39210 gaat U bij wandelknooppunt 54 rechtdoor richting wandelknooppunt 53. In de wandelroute 39215 gaat U bij wandelknooppunt 54 linksaf richting wandelknooppunt 53.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX