Made with MAGIX by Mat Maessen

390. Wandelen in Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuur- en Milieu Educatie Centrum de Ossenbeemd in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Haageind en de Sint Antonius Abt Hof in Deurne. Dit is aan de parkeerplaats bij de Ossenbeemd. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Deurne de Ossenbeemd

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne en langs de Watermolen aan de Vlier en het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker loopt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Verderop passeert U de Holtense Molen. Na het horecarijke centrum wandelt U langs Museum de Wieger en woonhuis de Romein alvorens U het station passeert. Daarna loopt U door de villarijke Stationsstraat weer terug naar het centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 en 6 kilometer. (STADSWANDELROUTE 100% verhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne naar de Watermolen aan de Vlier. Vervolgens loopt U een ronde door de wijk Walsberg en het Walsbergse Bos. Nadat U de Watermolen aan de Vlier weer bent gepasseerd komt U langs het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker wandelt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Verderop passeert U de Holtense Molen. Daarna loopt U door het horecarijke centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (70% verhard - 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne naar de Watermolen aan de Vlier. Vervolgens loopt U een ronde door de wijk Walsberg en het Walsbergse Bos. Nadat U de Watermolen aan de Vlier weer bent gepasseerd komt U langs het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker wandelt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Ook buiten de bebouwde kom blijft U de beek de Vlier steeds volgen (met de bochten mee tot aan wandelknooppunt 73). Vervolgens wandelt U door het agrarische buitengebied van Merlenberg naar de Kulert. Verderop passeert U de Holtense Molen. Daarna loopt U door het horecarijke centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 14 kilometer. (60% verhard - 40% onverhard)

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 16 kilometer

Restaurant Het Dinghuis Haageind 39 5751 BB Deurne www.hetdinghuis.nl
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Vlier in wandelroute 39016 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. De route in het centrum van Deurne bij wandelknooppunt 96 is niet erg duidelijk gemarkeerd. Raadpleeg hier kaart of GPX.
Startbord – 71 – 72 – 78 – 96 – 95 – 94 – 99 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 7,1 km)
Startbord – 71 – 70 – 43 – 44 – 45 – 70 – 71 – 72 – 78 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 10,8 km)
Startbord – 71 – 70 – 43 – 44 – 45 – 70 – 71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 77 - 78 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 15,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Deurne

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

390. Wandelen in

Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuur- en Milieu Educatie Centrum de Ossenbeemd in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Haageind en de Sint Antonius Abt Hof in Deurne. Dit is aan de parkeerplaats bij de Ossenbeemd. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne en langs de Watermolen aan de Vlier en het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker loopt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Verderop passeert U de Holtense Molen. Na het horecarijke centrum wandelt U langs Museum de Wieger en woonhuis de Romein alvorens U het station passeert. Daarna loopt U door de villarijke Stationsstraat weer terug naar het centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 en 6 kilometer. (STADSWANDELROUTE 100% verhard)
Wandelroute Deurne van ongeveer 11 kilometer De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne naar de Watermolen aan de Vlier. Vervolgens loopt U een ronde door de wijk Walsberg en het Walsbergse Bos. Nadat U de Watermolen aan de Vlier weer bent gepasseerd komt U langs het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker wandelt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Verderop passeert U de Holtense Molen. Daarna loopt U door het horecarijke centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 en 9 kilometer. (70% verhard - 30% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Deurne op de hoek van de Sint Antonius Abthof en de Haageind in Deurne. U loopt over de Sint Antonius Abthof in de richting van Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd en passeert de Kapel Sint Antonius Abthof. Daarna wandelt U door de Kasteeltuin Deurne naar de Watermolen aan de Vlier. Vervolgens loopt U een ronde door de wijk Walsberg en het Walsbergse Bos. Nadat U de Watermolen aan de Vlier weer bent gepasseerd komt U langs het Klein Kasteel en Ruïne Groot Kasteel. In de wijk Heiakker wandelt U eerst langs de Maria Vredeskapel door het Vlierpark. Ook buiten de bebouwde kom blijft U de beek de Vlier steeds volgen (met de bochten mee tot aan wandelknooppunt 73). Vervolgens wandelt U door het agrarische buitengebied van Merlenberg naar de Kulert. Verderop passeert U de Holtense Molen. Daarna loopt U door het horecarijke centrum van Deurne. U passeert er het Gemeentehuis, de Sint Willibrorduskerk, met ommuurd kerkhof, de Protestantse Kerk en het Fraterhuis van Deurne. Tenslotte wandelt U door het Pastoor Roespark via de Kruisstraat en Haageind terug naar het startpunt bij de Ossenbeemd. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 14 kilometer. (60% verhard - 40% onverhard)
39007. Nummering wandelroute startplaats Deurne Ossenbeemd: Startbord – 71 – 72 – 78 – 96 – 95 – 94 – 99 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 7,1 km) 39011. Nummering wandelroute startplaats Deurne Ossenbeemd: Startbord – 71 – 70 – 43 – 44 – 45 – 70 – 71 – 72 – 78 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 10,8 km) 39016. Nummering wandelroute startplaats Deurne Ossenbeemd: Startbord – 71 – 70 – 43 – 44 – 45 – 70 – 71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 77 - 78 – 96 – 97 – richting 71 tot startbord (lengte 15,6 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Vlier in wandelroute 39016 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. De route in het centrum van Deurne bij wandelknooppunt 96 is niet erg duidelijk gemarkeerd. Raadpleeg hier kaart of GPX.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Deurne van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Deurne van ongeveer 16 kilometer