Made with MAGIX by Mat Maessen

388. Wandelen in Budel-Dorplein

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Gemeenschapscentrum de Schakel aan de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg in Budel-Dorplein. Parkeren kunt U bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Budel-Dorplein de Schakel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg en steekt de drukke Stationsweg over naar wandelknooppunt 58. U loopt tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca bij start en finish beperkt geopend. ( 80% verhard – 20% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg in de richting van wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca bij start en finish beperkt geopend. ( 60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Budel-Dorplein van ongeveer 12 kilometer

Gemeenschapscentrum de Schakel Sint Barbaraweg 1 6024 AR Budel-Dorplein Geen website
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg in de richting van wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U via groene markeringen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek een rondje om de Loozerplas en daarna weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca alleen bij start en finish beperkt geopend. ( 50% verhard – 50% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroute 38812 gaat U bij wandelknooppunt 51 linksaf door het klaphek. Daarna gaat U weer links en volgt de groene markeringen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek om de Loozerplas weer terug naar wandelknooppunt 51.
46 – 58 - 45 – 44 – 43 – 59 – 44 – 45 – 51 - 46 (lengte 6,2 km)
46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 59 – 44 – 45 – 51 – 46 (lengte 9,2 km)
46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 59 – 44 – 45 – 51 – linksaf GROENE ROUTE OM LOOZERPLAS - 51 - 46 (lengte 11,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Cranendonck

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

388. Wandelen in Budel-

Dorplein

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Gemeenschapscentrum de Schakel aan de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg in Budel-Dorplein. Parkeren kunt U bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg en steekt de drukke Stationsweg over naar wandelknooppunt 58. U loopt tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca bij start en finish beperkt geopend. (80% verhard – 20% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg in de richting van wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U langs de Loozerheide weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca bij start en finish beperkt geopend. (60% verhard – 40% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 46 op de hoek van de Sint Barbaraweg en de Hoortweg. U loopt over de Sint Barbaraweg in de richting van wandelknooppunt 78. U wandelt eerst door buurtschap ’t Routje en door de bossen van het Bereveld. U loopt daarna tijdens deze wandelroute steeds door de unieke fabrieksnederzetting Dorplein. Een dorp met een unieke geschiedenis. Het dorp draagt daarom het predicaat beschermd dorpsgezicht. U passeert onder andere de kerk, Hotel Saint-Joseph (De Cantine), de Zinkfabriek, Het Ringelsven, Le Prison en de Waranda. Ten slotte loopt U via groene markeringen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek een rondje om de Loozerplas en daarna weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Gemeenschapscentrum de Schakel. Horeca alleen bij start en finish beperkt geopend. (50% verhard – 50% onverhard)
38806. Nummering wandelroute startplaats Budel-Dorplein de Schakel: 46 – 58 - 45 – 44 – 43 – 59 – 44 – 45 – 51 - 46 (lengte 6,2 km) 38809. Nummering wandelroute startplaats Budel-Dorplein de Schakel: 46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 59 – 44 – 45 – 51 – 46 (lengte 9,2 km) 38812. Nummering wandelroute startplaats Budel-Dorplein de Schakel: 46 – 78 - 40 – 52 – 57 – 42 - 43 – 59 – 44 – 45 – 51 – linksaf GROENE ROUTE OM LOOZERPLAS - 51 - 46 (lengte 11,9 km)
Korte beschrijving wandelroute 38806 Budel - Dorplein Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38809 Budel-Dorplein Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 38812 Budel - Dorplein Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroute 38812 gaat U bij wandelknooppunt 51 linksaf door het klaphek. Daarna gaat U weer links en volgt de groene markeringen van het wandelnetwerk GrensPark Kempen-Broek om de Loozerplas weer terug naar wandelknooppunt 51.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX