Made with MAGIX by Mat Maessen

384. Wandelen in Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Station in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de parkeerplaats van Station Maarheeze. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Maarheeze Station

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en negeert de markeringen van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en het Weerterbos en negeert de markeringen van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek. U passeert de Grenskerk en de Uitkijktoren Weerterbos. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Maarheeze van ongeveer 14 kilometer

Locomotion Diner Driebos 21 6026 RB Maarheeze www.locomotiondiner.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en het Weerterbos. Bij wandelknooppunt 08 is horeca bij de Daatjeshoeve. Na wandelknooppunt 08 volgt U de oranje wandelroute van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek tot wandelwissel 07. Daarna gaat U linksaf en volgt weer de groen-gele markeringen van het wandelnetwerk Cranendonck. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Negeer in de wandelroutes 38406 en 38409 de markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek. In de wandelroutes 38409 en 38414 behoren wandelknooppunt 10 en 08 tot het wandelnetwerk Nederweert en zijn rood en geel gekleurd. In de wandelroute 38414 volg je na wandelknooppunt 08 de oranje markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek tot aan wandelwissel 07. Daar ga je linksaf en volg je verder weer de groen en gele markeringen van het wandelnetwerk Noord- Brabant.
74 – 73 – 46 – 44 – 80 – 73 – 74 (lengte 6,1 km)
74 – 73 – 46 – 44 – 54 – 57 – 10 – 80 – 73 – 74 (lengte 8,6 km)
74 – 73 – 48 – 44 – 54 – 57 – 10 – 08 – volg oranje route tot wandelwissel 07 – linksaf 73 – 74 (lengte 13,8 kilometer)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Cranendonck en wandelnetwerk Nederweert

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

384. Wandelen in

Maarheeze

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Station in Maarheeze. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de parkeerplaats van Station Maarheeze. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en negeert de markeringen van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en het Weerterbos en negeert de markeringen van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek. U passeert de Grenskerk en de Uitkijktoren Weerterbos. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 74 op de hoek van Driebos en de weg naar de parkeerplaats van Station Maarheeze. U steekt de spoorwegovergang over en loopt over Den Engelsman in de richting van wandelknooppunt 73. U volgt de Fazantenlaan naar Natuurgebied de Hugterheide. U wandelt steeds door de bossen van de Hugterheide en het Weerterbos. Bij wandelknooppunt 08 is horeca bij de Daatjeshoeve. Na wandelknooppunt 08 volgt U de oranje wandelroute van wandelnetwerk Grenspark Kempen-Broek tot wandelwissel 07. Daarna gaat U linksaf en volgt weer de groen-gele markeringen van het wandelnetwerk Cranendonck. Ten slotte loopt U over het Industrieterrein Den Engelsman weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Station van Maarheeze. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
38406. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Station: 74 – 73 – 46 – 44 – 80 – 73 – 74 (lengte 6,1 km) 38409. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Station: 74 – 73 – 46 – 44 – 54 – 57 – 10 – 80 – 73 – 74 (lengte 8,6 km) 38414. Nummering wandelroute startplaats Maarheeze Station: 74 – 73 – 48 – 44 – 54 – 57 – 10 – 08 – volg oranje route tot wandelwissel 07 – linksaf 73 – 74 (lengte 13,8 kilometer)
Korte beschrijving wandelroute 38406 Maarheeze Korte beschrijving wandelroute 38409 Maarheeze Korte beschrijving wandelroute 38414 Maarheeze Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Negeer in de wandelroutes 38406 en 38409 de markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek. In de wandelroutes 38409 en 38414 behoren wandelknooppunt 10 en 08 tot het wandelnetwerk Nederweert en zijn rood en geel gekleurd. In de wandelroute 38414 volg je na wandelknooppunt 08 de oranje markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek tot aan wandelwissel 07. Daar ga je linksaf en volg je verder weer de groen en gele markeringen van het wandelnetwerk Noord-Brabant.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX