Made with MAGIX by Mat Maessen

351. Wandelen in Heeswijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Kasteel Heeswijk in Heeswijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Dit startbord staat aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk ingang Kanaaldijk-Noord. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij Kasteel Heeswijk is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Heeswijk Natuurpoort Kasteel Heeswijk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Heeswijk van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk aan de Kanaaldijk-Noord. U volgt de Kasteellaan en steekt de Aa over in de richting van wandelknooppunt 25. De wandelroute voert U over het Landgoed Heeswijk, over de Leijgraaf en langs de Looz-Corswaremhoeve richting de Heeswijkse Bossen. Na Natuurtheater de Kersouwe wandelt U over rustige lanen naar Kasteel Heeswijk. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Horeca bij Kasteel Heeswijk. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Heeswijk van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk aan de Kanaaldijk-Noord. U volgt de Kasteellaan en steekt de Aa over in de richting van wandelknooppunt 25. De wandelroute voert U over het Landgoed Heeswijk, over de Leijgraaf en langs de Looz-Corswaremhoeve. U loopt daarna voorlangs het Kasteel. Verderop steekt U de Leygraaf weer over en wandelt U door de Heeswijkse Bossen. Via buurtschap Het Schoor bereikt U Heeswijk. U wandelt door Heeswijk en passeert de Abdij van Berne en het Gymnasium Bernhove. Daarna wandelt U richting Dinther. In Dinther passeert U de Sint Servatiuskerk. Vervolgens loopt U door het avonturenbos Droevendaal. Nadat U de Bevrijdingskapel bent gepasseert wandelt U Dinther weer uit. Daarna loopt U door het stroomgebied van de Aa naar Landgoed Heeswijk en passeert de Kasteelgriend. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Horeca bij Kasteel Heeswijk en na ongeveer 7 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Heeswijk van ongeveer 14 kilometer

Bij de Barones Kasteel 4 5473 VA Heeswijk-Dinther www.kasteelheeswijk.nl
De wandelroute start bij het startbord van Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk aan de Kanaaldijk-Noord. U volgt de Kasteellaan en steekt de Aa over in de richting van wandelknooppunt 25. De wandelroute voert U over het Landgoed Heeswijk, over de Leijgraaf en langs de Looz-Corswaremhoeve. U loopt daarna voorlangs het Kasteel. Verderop steekt U de Leygraaf weer over en wandelt U door de Heeswijkse Bossen. U passeert daarna Landgoed de Wildhorst, de Meijerijsche Museumboerderij en Stichting Dier en Weide. Vervolgends loopt U langs de Leygraaf naar Dinther en passeert de Protestantse Kerk. U wandelt daarna om Dinther heen en steekt 2 keer de Aa over. Na het Servaespad loopt U langs de Sint-Servatiuskerk. Verderop wandelt U door het natuurspeelbos en Weides Droevendaal. Nadat U de Airborn Liberation Memorial met Kapel bent gepasseerd steekt U nogmaals de Aa over. Daarna loopt U door het stroomgebied van de Aa naar Landgoed Heeswijk en passeert de Kasteelgriend. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Horeca bij Kasteel Heeswijk en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Leygraaf in wandelroute 35114 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord – 25 – 20 – 93 – 37 – 40 – 90 – 91 – 92 – 24 - 23 – 21 - 22 – 25 - richting startbord (lengte 5,0 km)
Startbord – 25 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 92 – 91 – 70 – 71 - 33 – 34 – 35 – 36 – 04 – 08 - 01 – 32 – 30 – 25 - richting startbord (lengte 10,4 km)
Startbord – 25 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 92 – 91 – 70 – 60 – 74 – 31 – 37 – 38 – 39 – 14 – 06 - 02 – 09 – 04 – 08 - 01 – 32 – 30 – 25 - richting startbord (lengte 14,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bernheze

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

351. Wandelen in

Heeswijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Kasteel Heeswijk in Heeswijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Dit startbord staat aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk ingang Kanaaldijk-Noord. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij Kasteel Heeswijk is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk aan de Kanaaldijk-Noord. U volgt de Kasteellaan en steekt de Aa over in de richting van wandelknooppunt 25. De wandelroute voert U over het Landgoed Heeswijk, over de Leijgraaf en langs de Looz-Corswaremhoeve richting de Heeswijkse Bossen. Na Natuurtheater de Kersouwe wandelt U over rustige lanen naar Kasteel Heeswijk. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Horeca bij Kasteel Heeswijk. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Wandelroute Heeswijk van ongeveer 14 kilometer
De wandelroute start bij het startbord van Natuurpoort Kasteel Heeswijk aan de nieuwe parkeerplaats van Kasteel Heeswijk aan de Kanaaldijk-Noord. U volgt de Kasteellaan en steekt de Aa over in de richting van wandelknooppunt 25. De wandelroute voert U over het Landgoed Heeswijk, over de Leijgraaf en langs de Looz-Corswaremhoeve. U loopt daarna voorlangs het Kasteel. Verderop steekt U de Leygraaf weer over en wandelt U door de Heeswijkse Bossen. U passeert daarna Landgoed de Wildhorst, de Meijerijsche Museumboerderij en Stichting Dier en Weide. Vervolgends loopt U langs de Leygraaf naar Dinther en passeert de Protestantse Kerk. U wandelt daarna om Dinther heen en steekt 2 keer de Aa over. Na het Servaespad loopt U langs de Sint-Servatiuskerk. Verderop wandelt U door het natuurspeelbos en Weides Droevendaal. Nadat U de Airborn Liberation Memorial met Kapel bent gepasseerd steekt U nogmaals de Aa over. Daarna loopt U door het stroomgebied van de Aa naar Landgoed Heeswijk en passeert de Kasteelgriend. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Kasteel Heeswijk. Horeca bij Kasteel Heeswijk en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
35105. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Natuurpoort Kasteel Heeswijk: Startbord – 25 – 20 – 93 – 37 – 40 – 90 – 91 – 92 – 24 - 23 – 21 - 22 – 25 - richting startbord (lengte 5,0 km) 35110. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Natuurpoort Kasteel Heeswijk: Startbord – 25 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 92 – 91 – 70 – 71 - 33 – 34 – 35 – 36 – 04 – 08 - 01 – 32 – 30 – 25 - richting startbord (lengte 10,4 km) 35114. Nummering wandelroute startplaats Heeswijk Natuurpoort Kasteel Heeswijk: Startbord – 25 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 92 – 91 – 70 – 60 – 74 – 31 – 37 – 38 – 39 – 14 – 06 - 02 – 09 – 04 – 08 - 01 – 32 – 30 – 25 - richting startbord (lengte 14,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Leygraaf in wandelroute 35114 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Heeswijk van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Heeswijk van ongeveer 14 kilometer