Made with MAGIX by Mat Maessen

348. Wandelen in Nistelrode

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de parkeerplaats van Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakkerstraat in Nistelrode. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg met de Erenakkerstraat en de Slabroekseweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish bij Natuurcentrum Maashorst is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Nistelrode parkeerplaats Natuurcentrum de Maashorst

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Nistelrode van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Erenakkerstraat in de richting van wandelknooppunt 10 bij Natuurcentrum de Maashorst. De wandelroute gaat vanuit buurtschap Slabroek afwisselend over rustige bos- en veldwegen. U wandelt door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Nistelrode van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Erenakkerstraat in de richting van wandelknooppunt 10 bij Natuurcentrum de Maashorst. De wandelroute gaat vanuit buurtschap Slabroek afwisselend over rustige bos- en veldwegen. U wandelt eerst naar Brobbelbies en daarna door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Nistelrode van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Maashorstweg in de richting van wandelknooppunt 52. Via rustige wegen loopt U via buurtschap Bus naar buurtschap Loo. U wandelt daarna om de Kanonsberg steeds door Natuurgebied Maashorst. Na de Schaijksche Heide passeert U aan de Slabroekse Heide diverse Grafheuvels. Daarna wandelt U langs Natuurcentrum Maashorst in buurtschap Slabroek. Ten slotte loopt U door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE NISTELRODE

Naar Google Maps Naar Google Maps
Natuurcentrum de Maashorst Erenakkerstraat 5 5388 SZ Nistelrode www.natuurcentrumdemaashorst.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Maashorstweg in de richting van wandelknooppunt 52. Via rustige wegen loopt U via buurtschap Bus naar buurtschap Loo. U wandelt daarna steeds door Natuurgebied Maashorst. Na de Schaijksche Heide passeert U aan de Slabroekse Heide diverse Grafheuvels. Daarna wandelt U langs Natuurcentrum Maashorst in buurtschap Slabroek. Ten slotte loopt U door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 – 10 (lengte 4,4 kilometer)
53 – 10 – 21 – 22 – 25 – 23 – 88 – 04 – 02 – 01 – 61 – 60 – 09 – 51 – 52 - 53 (lengte 9,3 kilometer)
53 - 52 – 51 – 50 – 69 – 68 – 74 – 67 – 43 – 64 – 31 – 06 – 11 – 66 – 36 - 65 – 73 – 56 – 55 - 10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 (lengte 15,0 kilometer)
53 - 52 – 51 – 50 – 69 – 68 – 74 – 67 – 36 – 65 – 73 – 56 – 55 - 10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 (lengte 11,5 kilometer)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bernheze en wandelnetwerk Uden-Landerd

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

348. Wandelen in

Nistelrode

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de parkeerplaats van Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakkerstraat in Nistelrode. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg met de Erenakkerstraat en de Slabroekseweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish bij Natuurcentrum Maashorst is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Erenakkerstraat in de richting van wandelknooppunt 10 bij Natuurcentrum de Maashorst. De wandelroute gaat vanuit buurtschap Slabroek afwisselend over rustige bos- en veldwegen. U wandelt door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Erenakkerstraat in de richting van wandelknooppunt 10 bij Natuurcentrum de Maashorst. De wandelroute gaat vanuit buurtschap Slabroek afwisselend over rustige bos- en veldwegen. U wandelt eerst naar Brobbelbies en daarna door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Maashorstweg in de richting van wandelknooppunt 52. Via rustige wegen loopt U via buurtschap Bus naar buurtschap Loo. U wandelt daarna steeds door Natuurgebied Maashorst. Na de Schaijksche Heide passeert U aan de Slabroekse Heide diverse Grafheuvels. Daarna wandelt U langs Natuurcentrum Maashorst in buurtschap Slabroek. Ten slotte loopt U door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Maashorstweg en de Slabroekseweg en de Erenakkerstraat. U volgt de Maashorstweg in de richting van wandelknooppunt 52. Via rustige wegen loopt U via buurtschap Bus naar buurtschap Loo. U wandelt daarna om de Kanonsberg steeds door Natuurgebied Maashorst. Na de Schaijksche Heide passeert U aan de Slabroekse Heide diverse Grafheuvels. Daarna wandelt U langs Natuurcentrum Maashorst in buurtschap Slabroek. Ten slotte loopt U door het prachtige heidegebied van de Slabroekse Bergen en de gevarieerde bossen van de Maashorst weer terug naar de parkeerplaats van het Natuurcentrum de Maashorst. Horeca alleen vlakbij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 34804 Nistelrode Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34809 Nistelrode Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34812 Nistelrode Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 34815 Nistelrode Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
34804. Nummering wandelroute startplaats Nistelrode parkeerplaats Natuurcentrum Maashorst: 10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 – 10 (lengte 4,4 kilometer) 34809. Nummering wandelroute startplaats Nistelrode parkeerplaats Natuurcentrum Maashorst: 53 – 10 – 21 – 22 – 25 – 23 – 88 – 04 – 02 – 01 – 61 – 60 – 09 – 51 – 52 - 53 (lengte 9,3 kilometer) 34812. Nummering wandelroute startplaats Nistelrode parkeerplaats Natuurcentrum Maashorst: 53 - 52 – 51 – 50 – 69 – 68 – 74 – 67 – 36 – 65 – 73 – 56 – 55 - 10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 (lengte 11,5 kilometer) 34815. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © NISTELRODE startplaats Nistelrode parkeerplaats Natuurcentrum Maashorst: 53 - 52 – 51 – 50 – 69 – 68 – 74 – 67 – 43 – 64 – 31 – 06 – 11 – 66 – 36 - 65 – 73 – 56 – 55 - 10 – 21 – 88 – 04 – 02 – 57 – 54 – 53 (lengte 15,0 kilometer)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX