Made with MAGIX by Mat Maessen

347. Wandelen in Witrijt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Negende Zaeligheyt in Witrijt. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord voor Herberg de Negende Zaeligheyt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Witrijt Natuurpoort de Negende Zaeligheijt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Witrijt van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt rechtsaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 68. U wandelt langs het Beleefpad Bergeijk. U loopt daarna door de Postelse Heide en de Holle Witrijt. Vervolgens wandelt U door de bossen van Grenspark de Kempen. Bij Hof van Heden steekt U het Dalemstroompje over. Ten slotte loopt U terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Witrijt van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt linksaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 58. U volgt daarna linksaf de richting van wandelknooppunt 87 langs de Hof van Heden en steekt het Dalemstroompje over. Vervolgens wandelt U steeds door de bossen van Grenspark de Kempen. U passeert bij grenspaal 197 Herberg In ’t Wilde Zwijn. Nadat U langs de Hapertse Heide bent gelopen komt U in de Kolonies. Verderop wandelt U door de gemeentelijke bossen van Bergeijk. Ten slotte loopt U langs Domein de Witrijt terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Witrijt van ongeveer 13 kilometer

Herberg de Negende Zaeligheijt Witrijtseweg 15 5571 XJ Witrijt www.negendezaeligheyt.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt rechtsaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 68. U wandelt langs het Beleefpad Bergeijk. U loopt daarna door de Postelse Heide en de Holle Witrijt. Vervolgens wandelt U steeds door de bossen van Grenspark de Kempen. U passeert bij grenspaal 197 Herberg In ’t Wilde Zwijn. Nadat U langs de Hapertse Heide bent gelopen komt U in de Kolonies. Verderop wandelt U door de gemeentelijke bossen van Bergeijk. Ten slotte loopt U langs Domein de Witrijt terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Startbord - 68 - 90 - 86 - 89 - 11 - 87 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 6,6 km)
Startbord - 58 – 87 – 11 – 10 – 07 - 06 – 57 – 56 – 55 – 99 – 67 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 10,6 km)
Startbord - 68 – 90 – 86 – 89 - 11 – 10 – 07 - 06 – 57 – 56 – 55 – 99 – 67 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 12,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bergeijk en wandelnetwerk Eersel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

347. Wandelen in

Witrijt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort de Negende Zaeligheyt in Witrijt. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord voor Herberg de Negende Zaeligheyt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt rechtsaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 68. U wandelt langs het Beleefpad Bergeijk. U loopt daarna door de Postelse Heide en de Holle Witrijt. Vervolgens wandelt U door de bossen van Grenspark de Kempen. Bij Hof van Heden steekt U het Dalemstroompje over. Ten slotte loopt U terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt linksaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 58. U volgt daarna linksaf de richting van wandelknooppunt 87 langs de Hof van Heden en steekt het Dalemstroompje over. Vervolgens wandelt U steeds door de bossen van Grenspark de Kempen. U passeert bij grenspaal 197 Herberg In ’t Wilde Zwijn. Nadat U langs de Hapertse Heide bent gelopen komt U in de Kolonies. Verderop wandelt U door de gemeentelijke bossen van Bergeijk. Ten slotte loopt U langs Domein de Witrijt terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
34707. Nummering wandelroute startplaats Witrijt Natuurpoort de Negende Zaeligheyt: Startbord - 68 - 90 - 86 - 89 - 11 - 87 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 6,6 km) 34711. Nummering wandelroute startplaats Witrijt Natuurpoort de Negende Zaeligheyt: Startbord - 58 – 87 – 11 – 10 – 07 - 06 – 57 – 56 – 55 – 99 – 67 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 10,6 km) 34713. Nummering wandelroute startplaats Witrijt Natuurpoort de Negende Zaeligheyt: Startbord - 68 – 90 – 86 – 89 - 11 – 10 – 07 - 06 – 57 – 56 – 55 – 99 – 67 - 58 - richting 68 tot startbord (lengte 12,8 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Natuurpoort de Negende Zaeligheijt bij Herberg de Negende Zaeligheijt. U loopt rechtsaf over de Witrijtseweg in de richting van wandelknooppunt 68. U wandelt langs het Beleefpad Bergeijk. U loopt daarna door de Postelse Heide en de Holle Witrijt. Vervolgens wandelt U steeds door de bossen van Grenspark de Kempen. U passeert bij grenspaal 197 Herberg In ’t Wilde Zwijn. Nadat U langs de Hapertse Heide bent gelopen komt U in de Kolonies. Verderop wandelt U door de gemeentelijke bossen van Bergeijk. Ten slotte loopt U langs Domein de Witrijt terug naar de startplaats van de wandelroute bij Herberg de Negende Zaeligheijt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Witrijt van ongeveer 7 kilometer

Wandelroute Witrijt van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Witrijt van ongeveer 13 kilometer