Made with MAGIX by Mat Maessen

346. Wandelen in Bergeijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de parkeerplaats De Plateaux aan de Barrier 15a (400 meter voor de Belgische grens bij de werkschuur van Natuurmonumenten) in de gemeente Bergeijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 bij het bord De Plateaux-Hageven in de uiterste rechterhoek van de parkeerplaats. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Bergeijk Parkeerplaats De Plateaux

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de parkeerplaats. U loopt in de richting van wandelknooppunt 61 over het brede onverharde pad het terrein op van het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U de Dommel over middels de Stenen Brug en verderop middels de Houten Hangbrug Hageven. Ten slotte loopt U na de Hoge Brug langs de vloeiweiden terug naar de parkeerplaats. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de parkeerplaats. U loopt in de richting van wandelknooppunt 61 over het brede onverharde pad het terrein op van het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U de Dommel over middels de Stenen Brug. (Bij wandelknooppunt 94 kunt U eventueel even 200 meter van de wandelroute afwijken door rechtsaf te gaan naar de Houten Hangbrug Hageven.) U wandelt daarna steeds in de nabijheid van de Dommel. Vlak voor de vogelkijkhut bij wandelknooppunt 53 steekt U de Dommel over. Na het Bezoekerscentrum Hageven verlaat U het dal van de Dommel en loopt U langs het Hageven terug naar Nederland. Ten slotte wandelt U na de Hoge Brug langs de vloeiweiden terug naar de parkeerplaats. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Bergeijk van ongeveer 16 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Effe Pauze Barrier 14 5571 TV Bergeijk
U loopt de parkeerplaats af en steekt de drukke N69 over. Vanaf wandelknooppunt 11 op de hoek van de N69 en de Woeste Polder loopt U over het fietspad langs de N69 in de richting van wandelknooppunt 26. Na ongeveer 1,5 kilometer neemt U het onverharde pad rechtsaf in de richting van Achterste Brug. Via de buurtschappen Achterste Brug en Voorste Brug komt U bij de Dommel. Daarna wandelt U langs de Dommel terug naar de Achteste Brug. Vervolgens neemt U de Hoeverdijk en U loopt weldra in het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens de rest van deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U 2x de Dommel over middels de Stenen Brug en verderop middels de Houten Hangbrug Hageven. Na de Hoge Brug wandelt U door de vloeiweiden. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bosgebied van de Plateaux weer terug naar de parkeerplaats. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In alle wandelroutes loopt U ook over Belgisch grondgebied. De markeringen van wandelnetwerk De Groote Heide in België zijn rood en wit. U hebt voor België een geldig legitimatiebewijs nodig.
11 – 61 – 64 – 96 – 93 – 94 – 52 – 69 – 11 (lengte 7,1 km)
11 – 61 – 64 – 96 – 93 – 94 - 95 - 53 – 50 – 48 – 47 – 51 – 52 – 69 - 11 (lengte 9,6 km)
11 – 26 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 24 – 22 – 21 - 64 – 96 – 93 – 94 – 52 – 69 – 61 - 11 (lengte 15,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Bergeijk

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

346. Wandelen in

Bergeijk

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de parkeerplaats De Plateaux aan de Barrier 15a (400 meter voor de Belgische grens bij de werkschuur van Natuurmonumenten) in de gemeente Bergeijk. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 bij het bord De Plateaux-Hageven in de uiterste rechterhoek van de parkeerplaats. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Wandelroute Bergeijk van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de parkeerplaats. U loopt in de richting van wandelknooppunt 61 over het brede onverharde pad het terrein op van het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U de Dommel over middels de Stenen Brug en verderop middels de Houten Hangbrug Hageven. Ten slotte loopt U na de Hoge Brug langs de vloeiweiden terug naar de parkeerplaats. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Wandelroute Bergeijk van ongeveer 10 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de parkeerplaats. U loopt in de richting van wandelknooppunt 61 over het brede onverharde pad het terrein op van het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U de Dommel over middels de Stenen Brug. (Bij wandelknooppunt 94 kunt U eventueel even 200 meter van de wandelroute afwijken door rechtsaf te gaan naar de Houten Hangbrug Hageven.) U wandelt daarna steeds in de nabijheid van de Dommel. Vlak voor de vogelkijkhut bij wandelknooppunt 53 steekt U de Dommel over. Na het Bezoekerscentrum Hageven verlaat U het dal van de Dommel en loopt U langs het Hageven terug naar Nederland. Ten slotte wandelt U na de Hoge Brug langs de vloeiweiden terug naar de parkeerplaats. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
U loopt de parkeerplaats af en steekt de drukke N69 over. Vanaf wandelknooppunt 11 op de hoek van de N69 en de Woeste Polder loopt U over het fietspad langs de N69 in de richting van wandelknooppunt 26. Na ongeveer 1,5 kilometer neemt U het onverharde pad rechtsaf in de richting van Achterste Brug. Via de buurtschappen Achterste Brug en Voorste Brug komt U bij de Dommel. Daarna wandelt U langs de Dommel terug naar de Achteste Brug. Vervolgens neemt U de Hoeverdijk en U loopt weldra in het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied De Plateaux. Tijdens de rest van deze wandelroute wandelt U steeds door dit natuurgebied met bos, heide en vennen. Dit natuurgebied grenst aan het Belgische Hageven. Op Belgisch grondgebied steekt U 2x de Dommel over middels de Stenen Brug en verderop middels de Houten Hangbrug Hageven. Na de Hoge Brug wandelt U door de vloeiweiden. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bosgebied van de Plateaux weer terug naar de parkeerplaats. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
34607. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk parkeerplaats de Plateaux: 11 – 61 – 64 – 96 – 93 – 94 – 52 – 69 – 11 (lengte 7,1 km) 34610. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk parkeerplaats de Plateaux: 11 – 61 – 64 – 96 – 93 – 94 - 95 - 53 – 50 – 48 – 47 – 51 – 52 – 69 - 11 (lengte 9,6 km) 34616. Nummering wandelroute startplaats Bergeijk parkeerplaats de Plateaux: 11 – 26 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 24 – 22 – 21 - 64 – 96 – 93 – 94 – 52 – 69 – 61 - 11 (lengte 15,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In alle wandelroutes loopt U ook over Belgisch grondgebied. De markeringen van wandelnetwerk De Groote Heide in België zijn rood en wit. U hebt voor België een geldig legitimatiebewijs nodig.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Wandelroute Bergeijk van ongeveer 16 kilometer