Made with MAGIX by Mat Maessen

302. Wandelen in Asten-Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 13 of 16 kilometer middels wandeelknooppunten vanaf Golfbaan het Woold in Asten-Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk in het buitengebied van Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. De wandelroute start bij Golfbaan het Woolden. Daarna wandelt U steeds door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Ten slotte loopt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U naar Biologische Boerderij Sumiran en volgt U het Verkespejke. Daarna loopt U door het dal van de Eeuwelse Beek langs Golfbaan het Woold en Gedenkbos Asten. Ten slotte loopt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Golfrestaurant Volentieri Gezandebaan 46a 5725 TN Asten-Heusden www.golfbaanhetwold.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof naar het centrum van Heusden. Bij wandelknooppunt 85 kunt U eventueel voor horeca eventueel even van de route afwijken door een stukje rechtdoor te gaan. Ten slotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 30209, 30213 en 30216 volgt U na wandelknooppunt 40 met de bochten mee het brede graspad links langs de beek tot aan wandelknooppunt 42.
83 - 19 – 17 – 23 - 83 (lengte 4,3 km)
83 - 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 63 – 48 – 65 – 23 - 83 (lengte 9,0 km)
83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 12,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Asten

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 16 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof. Verderop passeert U Kasteel Asten en loopt U naar het centrum van Asten-Heusden. In Asten-Heusden passeert U de Kerk van de Heilige Antonius van Padua en de Botanische Tuin van Asten-Heusden. Ten slotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 - 11 – 56 – 54 – 84 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 16,3 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

302. Wandelen in Asten-

Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 13 of 16 kilometer middels wandeelknooppunten vanaf Golfbaan het Woold in Asten- Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk in het buitengebied van Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. De wandelroute start bij Golfbaan het Woolden. Daarna wandelt U steeds door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Ten slotte loopt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U naar Biologische Boerderij Sumiran en volgt U het Verkespejke. Daarna loopt U door het dal van de Eeuwelse Beek langs Golfbaan het Woold en Gedenkbos Asten. Ten slotte loopt U langs het terrein van de Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 30204 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30209 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30213 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
30204. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 – 17 – 23 - 83 (lengte 4,3 km) 30209. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 63 – 48 – 65 – 23 - 83 (lengte 9,0 km) 30213. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 12,9 km) 30216. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Golfbaan het Woold: 83 - 19 - 17 – 15 – 49 - 40 - 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 - 11 – 56 – 54 – 84 - 85 - 86 - 87 – 65 – 23 - 83 (lengte 16,3 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof. Verderop passeert U Kasteel Asten en loopt U naar het centrum van Asten-Heusden. In Asten-Heusden passeert U de Kerk van de Heilige Antonius van Padua en de Botanische Tuin van Asten-Heusden. Ten slotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 13 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 30216 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 83 op de hoek van de Gezandebaan en de Veluwsedijk. U volgt de Gezandebaan in de richting van wandelknooppunt 19. U wandelt eerst door de bossen om visvijver de Witte Bergen. Daarna loopt U langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Vervolgens wandelt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof naar het centrum van Heusden. Bij wandelknooppunt 85 kunt U eventueel voor horeca eventueel even van de route afwijken door een stukje rechtdoor te gaan. Ten slotte wandelt U Heusden weer uit en loopt U langs het terrein van Golfbaan het Woold weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 30209, 30213 en 30216 volgt U na wandelknooppunt 40 met de bochten mee het brede graspad links langs de beek tot aan wandelknooppunt 42.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX