Wandelnetwerk Asten
Made with MAGIX by Mat Maessen

301. Wandelen in Asten-Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Vorstermansplein in Asten-Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg in Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Asten-Heusden Vorstermansplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 30105 Asten-Heusden
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). De wandelroutes gaat door het centrum en buitengebied van Asten-Heusen. Halverwege de route passeert U Kasteel Asten. Horeca bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30110 Asten-Heusden

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). U wandelt langs Golfbaan het Woold, door de bossen rond visvijver de Witte Bergen, langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Tenslotte loopt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Kerk van de Heilige Antonius van Padua met pastorietuin. Horeca alleen bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). U wandelt langs Golfbaan het Woold, door de bossen rond visvijver de Witte Bergen, langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Daarna passeert U Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof. Nadat U Kasteel Asten bent gepasseerd loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Kerk van de Heilige Antonius van Padua met pastorietuin. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 3 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Asten-Heusden van ongeveer 16 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 30116 Asten-Heusden
Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 301 Asten-Heusden
start wandelroute
horeca wandelroute
Paulus Eten en Drinken Vorstermansplein 1 5725 AM Asten-Heusden 0493 – 69 76 25 www.paulusetenendrinken.nl
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 30110 en 30116 volgt U na wandelknooppunt 40 met de bochten mee het brede graspad links langs de beek tot aan wandelknooppunt 42.
Startbord – 85 – 79 – 81 – 11 - 56 – 54 – 84 - richting 85 tot Startbord (lengte 4,5 km)
Startbord – 85 – 86 – 87 – 65 - 23 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - richting 84 tot startbord (lengte 9,5 km)
Startbord – 85 – 86 – 87 – 65 – 23 - 83 – 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 78 – 60 - 80 – 81 – 11 - 56 – 54 – 84 - richting 85 tot Startbord (lengte 16,3 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

301. Wandelen in Asten-

Heusden

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Vorstermansplein in Asten- Heusden. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg in Asten-Heusden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). De wandelroutes gaat door het centrum en buitengebied van Asten-Heusen. Halverwege de route passeert U Kasteel Asten. Horeca bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). U wandelt langs Golfbaan het Woold, door de bossen rond visvijver de Witte Bergen, langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Tenslotte loopt U langs Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Kerk van de Heilige Antonius van Padua met pastorietuin. Horeca alleen bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Asten op de hoek van het Vorstermansplein en de Meijelseweg. U volgt het Vorstermansplein in de richting van wandelknooppunt 85 (langs Hotel Huys van Heusden). U wandelt langs Golfbaan het Woold, door de bossen rond visvijver de Witte Bergen, langs het stroomgebied van de Aa en langs de Eeuwelsche Beek. Daarna passeert U Camping de Peel en Boerenhoeve Betsie’s Hof. Nadat U Kasteel Asten bent gepasseerd loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Kerk van de Heilige Antonius van Padua met pastorietuin. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 3 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 30105 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30110 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 30116 Asten-Heusden Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
30105. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Vorstermansplein: Startbord – 85 – 79 – 81 – 11 - 56 – 54 – 84 - richting 85 tot Startbord (lengte 4,5 km) 30110. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Vorstermansplein: Startbord – 85 – 86 – 87 – 65 - 23 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 - 78 – 60 - 80 – 81 – 79 - 85 - richting 84 tot startbord (lengte 9,5 km) 30116. Nummering wandelroute startplaats Asten-Heusden Vorstermansplein: Startbord – 85 – 86 – 87 – 65 – 23 - 83 – 19 – 17 – 15 – 49 – 40 – 42 – 43 – 62 – 78 – 60 - 80 – 81 – 11 - 56 – 54 – 84 - richting 85 tot Startbord (lengte 16,3 km)