Made with MAGIX by Mat Maessen

123. Wandelen in Plasmolen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Muldershofweg in Plasmolen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het centrum van Plasmolen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Aan het plein bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Plasmolen parkeerplaats Muldershofweg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Plasmolen van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. U passeert op het heuvelachtige terrein de Molenbeekdam en de Romeinse Villa op de Sint Jansberg. Eenmaal uit het bos steekt U weer de Rijksweg over. Verderop loopt U door de Zevenbergen naar de Mookerplas. U volgt steeds het Kromvenpad langs de Mookerplas om ten slotte weer te eindigen bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
53 – 54 – 28 – 29 – 55 – 56 – 53 (lengte 4,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Plasmolen van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. Daarna passeert U op het heuvelachtige terrein van de Sint Jansberg de Molenbeekdam en de Romeinse Villa van Plasmolen. U loopt vervolgens steeds door het prachtige geaccidenteerde bosgebied van de Sint Jansberg. Na de Drievijvers wandelt U de Sint Jansberg af. U loopt verder door het Koningsven en steekt de bovenloop van de Tielebeek over. U steekt weer de Rijksweg over en komt in het Achterbroek. Verderop wandelt U over de Vliegop naar de Mookerplas. U volgt steeds het pad langs de Mookerplas. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
53 – 54 – 28 – 29 – 58 – 59 – 89 – 78 – 77 - 76 – 75 – 74 – 73 - 57 – 56 – 53 (lengte 9,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Plasmolen van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. Daarna passeert U op het heuvelachtige terrein van de Sint Jansberg de Molenbeekdam en de Romeinse Villa van Plasmolen. U loopt vervolgens steeds door het prachtige geaccidenteerde bosgebied van de Sint Jansberg. Na de Drievijvers wandelt U de Sint Jansberg af. U loopt verder door het Koningsven en steekt de bovenloop van de Tielebeek over. U steekt de Rijksweg weer over en wandelt verder door het Achterbroek. Verderop loopt U langs Landgoed Bloemendal de Bulten en de Gebrande Kamp, de Uiterwaarden van de Maas. U volgt daarna de Bloemenkamp naar Middelaar. In Middelaar passeert U de Heilige Albertus en Brigidakerk. Vervolgens loopt U een heel stuk over de dijk en weer terug naar Middelaar. Na Katerbosch volgt U verder steeds het pad om de Mookerplas. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
53 – 54 – 28 – 29 – 58 – 59 – 89 – 78 – 77 - 76 – 75 – 74 – 71 – 72 – 60 – 69 – 51 – 50 - 73 - 57 – 56 – 53 (lengte 14,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
In alle wandelroutes zijn in de periode 1 mei tot en met 1 oktober honden NIET toegestaan op de trajecten rond de Mookerplas. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. .
Plein 1 Muldershofweg 1 6586 AG Plasmolen www.plein1plasmolen.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Mook en Middelaar en wandelnetwerk Gennep
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

123. Wandelen in

Plasmolen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Muldershofweg in Plasmolen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het centrum van Plasmolen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Aan het plein bij start en finish is veel horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. U passeert op het heuvelachtige terrein de Molenbeekdam en de Romeinse Villa op de Sint Jansberg. Eenmaal uit het bos steekt U weer de Rijksweg over. Verderop loopt U door de Zevenbergen naar de Mookerplas. U volgt steeds het Kromvenpad langs de Mookerplas om ten slotte weer te eindigen bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. Daarna passeert U op het heuvelachtige terrein van de Sint Jansberg de Molenbeekdam en de Romeinse Villa van Plasmolen. U loopt vervolgens steeds door het prachtige geaccidenteerde bosgebied van de Sint Jansberg. Na de Drievijvers wandelt U de Sint Jansberg af. U loopt verder door het Koningsven en steekt de bovenloop van de Tielebeek over. U steekt weer de Rijksweg over en komt in het Achterbroek. Verderop wandelt U over de Vliegop naar de Mookerplas. U volgt steeds het pad langs de Mookerplas. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Muldershofweg en de Witteweg in het horecarijke centrum van Plasmolen. U loopt langs het Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock (VVV-kantoor) over de Witteweg in de richting van wandelknooppunt 54. U steekt daar de drukke Rijksweg over en wandelt weldra langs het Zevendal verder door het natuurgebied de Sint Jansberg. Daarna passeert U op het heuvelachtige terrein van de Sint Jansberg de Molenbeekdam en de Romeinse Villa van Plasmolen. U loopt vervolgens steeds door het prachtige geaccidenteerde bosgebied van de Sint Jansberg. Na de Drievijvers wandelt U de Sint Jansberg af. U loopt verder door het Koningsven en steekt de bovenloop van de Tielebeek over. U steekt de Rijksweg weer over en wandelt verder door het Achterbroek. Verderop loopt U langs Landgoed Bloemendal de Bulten en de Gebrande Kamp, de Uiterwaarden van de Maas. U volgt daarna de Bloemenkamp naar Middelaar. In Middelaar passeert U de Heilige Albertus en Brigidakerk. Vervolgens loopt U een heel stuk over de dijk en weer terug naar Middelaar. Na Katerbosch volgt U verder steeds het pad om de Mookerplas. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de parkeerplaats aan de Muldershofweg. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
12305. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Plasmolen parkeerplaats Muldershofweg: 53 – 54 – 28 – 29 – 55 – 56 – 53 (lengte 4,6 km) 12310. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Plasmolen parkeerplaats Muldershofweg: 53 – 54 – 28 – 29 – 58 – 59 – 89 – 78 – 77 - 76 – 75 – 74 – 73 - 57 – 56 – 53 (lengte 9,7 km) 12314. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Plasmolen parkeerplaats Muldershofweg: 53 – 54 – 28 – 29 – 58 – 59 – 89 – 78 – 77 - 76 – 75 – 74 – 71 – 72 – 60 – 69 – 51 – 50 - 73 - 57 – 56 – 53 (lengte 14,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

In alle wandelroutes zijn in de periode 1 mei tot en met 1 oktober honden NIET toegestaan op de trajecten rond de Mookerplas. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Plasmolen van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Plasmolen van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Plasmolen van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes