Made with MAGIX by Mat Maessen

Welkom

Als wandelaar kun je heerlijk genieten van al het moois dat Noord-Brabant je te bieden heeft. Wandelen is een prima tijdsbesteding voor honderduizenden Nederlanders die wekelijks of maandelijks een wandelroute lopen. Deze site richt zich op de individuele wandelaar die, in zijn eentje of met anderen, recreatief wil wandelen. Wandelen is een combinatie van inspanning en ontspanning. Lekker bewegen maar ook genieten van alles om je heen. Soms de drukte opzoeken, dan weer de rust. Noord-Brabant is een wonderschone, gevarieerde provincie met goede wandelvoorzieningen en prachtige wandelroutes. De wandelnetwerken In Noord-Brabant bieden je mogelijkheden om van al dat fraais te genieten. De mooie stukjes Noord-Brabant worden in ruime mate door deze wandelnetwerken aangedaan. Er is voldoende horeca en er zijn voldoende rustplekken. Daarnaast is een wandelnetwerk een goede manier om zonder al te veel moeite zelf een wandelroute uit te stippelen. Aan de hand van de vele wandelknooppunten kun je dan een wandelroute lopen. Kaartlezen of het wandelen met een beschrijving is dan nagenoeg overbodig. Alle wandelroutes zijn voorzien van een GPX die je kunt downloaden voor je app op je telefoon. Ik hoop dat deze wandelsite een bijdrage kan leveren aan jouw wandelplezier.
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Welkom

Als wandelaar kun je heerlijk genieten van al het moois dat Noord-Brabant je te bieden heeft. Wandelen is een prima tijdsbesteding voor honderduizenden Nederlanders die wekelijks of maandelijks een wandelroute lopen. Deze site richt zich op de individuele wandelaar die, in zijn eentje of met anderen, recreatief wil wandelen. Wandelen is een combinatie van inspanning en ontspanning. Lekker bewegen maar ook genieten van alles om je heen. Soms de drukte opzoeken, dan weer de rust. Noord-Brabant is een wonderschone, gevarieerde provincie met goede wandelvoorzieningen en prachtige wandelroutes. De wandelnetwerken In Noord- Brabant bieden je mogelijkheden om van al dat fraais te genieten. De mooie stukjes Noord-Brabant worden in ruime mate door deze wandelnetwerken aangedaan. Er is voldoende horeca en er zijn voldoende rustplekken. Daarnaast is een wandelnetwerk een goede manier om zonder al te veel moeite zelf een wandelroute uit te stippelen. Aan de hand van de vele wandelknooppunten kun je dan een wandelroute lopen. Kaartlezen of het wandelen met een beschrijving is dan nagenoeg overbodig. Alle wandelroutes zijn voorzien van een GPX die je kunt downloaden voor je app op je telefoon. Ik hoop dat deze wandelsite een bijdrage kan leveren aan jouw wandelplezier.