Wandelnetwerk Nuenen
Made with MAGIX by Mat Maessen

509. Wandelen in Nuenen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Clementskerk aan de Park/Kerkstraat in het centrum van Nuenen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen voor de Pastorie en de Clementskerk aan de Kerkstraat. Er zijn diverse parkeerstroken aan de Kerkstraat en een grote parkeerplaats aan het Schoolpad. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Nuenen Clementskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 7 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 50907 Nuenen
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. U wandelt vervolgens langs natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 50910 Nuenen

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Nuenen van ongeveer 18 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 509 Nuenen
start wandelroute
horeca wandelroute
Goesting Nuenen Park 61 5671GC Nuenen 040 – 283 3133 www.goestingnuenen.nl
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Geneidsche Heide langs het Kamerven, het Wasven en het Kromven. Nadat U de drukke Gerwenseweg bent overgestoken komt U in de Stiphoutse Bossen en Papenvoortsche Heide. Daarna loopt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
In de wandelroutes 50910 en 50918 kunnen de laarzenpaden in het Nuenens Broek bij nat weer erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Korte beschrijving wandelroute 50918 Nuenen
Startbord – 04 – 48 – 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 6,6 km)
Startbord – 04 – 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 10,0 km)
Startbord – 04 – 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 51 – 50 – 01 – 02 – 03 - 84 – 83 – 08 – 54 - 55 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 17,7 km)
Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

509. Wandelen in

Nuenen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Clementskerk aan de Park/Kerkstraat in het centrum van Nuenen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen voor de Pastorie en de Clementskerk aan de Kerkstraat. Er zijn diverse parkeerstroken aan de Kerkstraat en een grote parkeerplaats aan het Schoolpad. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. U wandelt vervolgens langs natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Nuenen aan de Kerkstraat voor de Pastorie en de Clementskerk in het centrum van Nuenen. U loopt over Park langs de Sint Clementskerk en passeert het park met de sculptuur van de Aardappeleters en het standbeeld van Vincent van Gogh. Verderop aan de Berg loopt U langs Vincentre het Museum van Vincent Van Gogh. Op het eind van Berg passeert U nog de Oude Linde, het Wevershuis en de Gedenksteen Vincent van Gogh. Daarna loopt U Nuenen uit in de richting van Molen de Roosdonck. Gelijk na wandelknooppunt 48 steekt U de Hooidonksche Beek over door Paaihurken. U wandelt vervolgens door natuurgebied Nuenens Broek. Via Hool loopt U naar buurtschap Laar. Vervolgens wandelt U door Gerwen en passeert de Nieuwe en de Oude Sint Clementskerk met een bronzen beeld van het Nederlands Trekpaard. Daarna wandelt U door het bosgebied van de Geneidsche Heide langs het Kamerven, het Wasven en het Kromven. Nadat U de drukke Gerwenseweg bent overgestoken komt U in de Stiphoutse Bossen en Papenvoortsche Heide. Daarna loopt U terug naar Nuenen. U passeert het Gemeentehuis, het Koetshuis en het Van Goghkerkje. Ten slotte loopt U door het centrum van Nuenen weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Clementskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
50907. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 48 – 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 6,6 km) 50910. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 53 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 10,0 km) 50918. Nummering wandelroute startplaats Nuenen Clementskerk: Startbord – 04 – 48 – 49 – 45 - 47 – 46 – 52 – 51 – 50 – 01 – 02 – 03 - 84 – 83 – 08 – 54 - 55 – 59 – 04 – richting 05 tot startbord (lengte 17,7 km)
Korte beschrijving wandelroute 50907 Nuenen Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 50910 Nuenen Naar RouteYou Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 50918 Nuenen Naar RouteYou Naar Google Maps