Home Hoofdpagina Uitleg Noord-Brabant Wandelnetwerken in Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
Made with MAGIX by Mat Maessen
Wandelnetwerken in Nederland voor meer wandelplezier
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

A

B

C

1
02
01
Vanuit startplaats 01 begint en eindigt een wandelroute A van ongeveer 5 kilometer en een wandelroute B van ongeveer 10 kilometer. De wandelroute van ongeveer 15 kilometer is een combinatie van wandelroute A en B. De wandelroute van ongeveer 20 kilometer is een combinatie van A,B en C. Vanuit startplaats 02 begint en eindigt een wandelroute C van ongeveer 5 kilometer en een wandelroute B van ongeveer 10 kilometer. De wandelroute van ongeveer 15 kilometer is een combinatie van wandelroute C en B. De wandelroute van ongeveer 20 kilometer is een combinatie van wandelroute C,B en A. Soms vertrekt er vanuit een startplaats geen 5 kilometer wandelroute.  Als er geen wandelroute van ongeveer 5 kilometer vanuit een startplaats vertrekt is er dus ook geen wandelroute van ongeveer 20 kilometer vanuit die startplaats. Wel kan er een wandelroute zijn van ongeveer 15 kilometer die vertrekt vanuit die startplaats. De wandelroutes zijn zo samengesteld dat er voldoende horeca onderweg is. Per wandelroute wordt aangegeven wanneer U horeca kunt verwachten. Alle door mij gepubliceerde wandelroutes zijn door mij met de wijzers van de klok gelopen. Aangezien een wandelnetwerk tweezijdig is bewegwijzerd is het ook mogelijk de wandelroute andersom te lopen. Natuurlijk kunt U aan de hand van mijn informatie ook gewoon Uw eigen wandelroute middels wandelknooppunten samenstellen. Die keuze is aan de wandelaar zelf. Alle wandelroutes zijn door mij gelopen en geconstateerde knelpunten zijn door mij aan de beheerder van het wandelnetwerk doorgegeven. De samensteller van deze site is echter niet verantwoordelijk voor het beheer van het wandelnetwerk. Onder de kop “Bijzonderheden wandelroute” kunt U dit soort knelpunten lezen. Desondanks bestaat natuurlijk altijd de kans dat routemarkeringen tijdens Uw bezoek ontbreken/niet zichtbaar zijn. Ik stel het dan ook zeer op prijs dit te melden bij de beheerder van het wandelnetwerk. In Noord-Brabant is dat bij het meldpunt Routebureau Noord-Brabant. Bij natte omstandigheden zijn de laarzenpaden (op plattegronden als blauw aangegeven) vaak erg drassig en is het dragen van waterdichte wandelschoenen of laarzen zeer wel aan te bevelen. Dit kan natuurlijk ook gelden voor de onverharde paden. Bij elke wandelroute kunt U lezen wat het percentage verhard/onverhard is. Een route die voor minimaal 2/3 gedeelte over onverharde paden loopt wordt aangeduid als GROENE ROUTE. Hondenliefhebbers vraag ik vriendelijk de regels met betrekking tot het aanlijnen van honden in acht te nemen. In sommige gebieden komen grazers voor zoals runderen en schapen. Houd gepaste afstand en voer ze niet. U bent in de vele natuurgebieden zeer welkom. Gedraag U als gast en houdt U aan de spelregels van de natuurbeheerder. Verder adviseer ik U als wandelaar om een wandelkaart van het wandelnetwerk mee te nemen als U een wandelroute van deze wandelsite gaat lopen. De samensteller van deze site is niet de beheerder van het wandelnetwerk. Ik ben van mening dat het knooppuntensysteem ook zonder kaart te lopen zou moeten zijn. Desondanks kan het voorkomen dat U een markering over het hoofd ziet, de situatie misschien onduidelijk is of dat er zelfs een markering ontbreekt. Een wandelkaart van het wandelnetwerk biedt dan vaak uitsluitsel. Van bijna alle wandelnetwerken in Noord-Brabant zijn goede wandelkaarten verkrijgbaar.

3. Uitleg plattegronden wandelroutes

Zwarte lijn :     verharde weg Rode lijn :        gevaarlijke passage Bruine lijn :      onverhard pad Groene lijn :     afgebakend natuurgebied/grasweide/weiland Blauwe lijn :     laarzenpad Grijze lijn :       trap/knuppelbrug/overig Oranje Cirkel :  startplaats wandelroute Groene Ruit :    nummer wandelknooppunt Paarse Ster :     wandelnetwerk infobord Gele symbolen :      horeca Blauwe symbolen :  parkeerplaats, openbaar vervoer Overige symbolen :  kerk, rustbank, VVV-info
De wandelmarkering in de provincie Noord-Brabant is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie voor. Ook wordt er in de provincie Noord-Brabant gebruik gemaakt van zogenaamde Natuurpoorten een startplaats met ruime parkeermogelijkheid en vele wandel- en fietsvoorzieningen. De wandelknooppunten zijn allen gelijk. De wandelknooppunten zijn altijd dezelfde paaltjes waarop de verwijzingen naar andere wandelknooppunten duidelijk zijn aangegeven. De markeringen zijn allemaal groen en geel. Onderweg wijzen de groen-gele markeringen op paaltjes of middels stickers de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. Een voorbeeld van 42 naar 78:

1. Hoe werkt het wandelnetwerk in Noord-Brabant.

2. Belangrijk om te weten over de wandelroutes.

Voordat U verder gaat zoeken naar een wandelroute op deze website is het belangrijk onderstaande informatie te lezen. Het helpt U een beter inzicht te krijgen in de manier waarop de wandelroutes op mijn website zijn samengesteld. Schematisch gezien is de opzet van de wandelroutes als volgt:
Uitleg Noord-Brabant
Site Navigation
MyWebsite.com
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

1.

Belangrijk

om te weten