Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Wandelroutes in Noord-Brabant Terug startplaats Valkenswaard
54305. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Natuurpoort  84  63  08 07 66  61  83  84  richting 37 tot Natuurpoort (lengte 4,0 km) 54310. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Natuurpoort  84 63 08 68 05 90  69  59  99 58  90  67   07 66 63 84 richting 37 tot Natuurpoort (lengte 12,7 km) 54315. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Natuurpoort  84 63 08 68 05 90  69  59  99 58  90  67   07 66  61  83  84  richting 37 tot Natuurpoort (lengte 13,6 km) 54320. Nummering wandelroute startplaats Valkenswaard Natuurpoort de Malpie: Natuurpoort  84 63 08 68 05 90  69  59  99  92 82 88 58  90  67  07 66  61  83  84  richting 37 tot Natuurpoort (lengte 18,9 km)
(Gebruik Ctrl + P toets)
Site Navigation
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
MyWebsite.com