Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Wandelroutes in Noord-Brabant Terug startplaats Holthees
49405. Nummering wandelroute startplaats Holthees Sint Jozefschool: Startbord  96  16  94 87 88 89 93 17 07 96  richting 05 tot startbord (lengte 5,4 km) 49410. Nummering wandelroute startplaats Holthees Sint Jozefschool: Startbord  05 14  95  38 37 44 36 34 35 49 33 31  52   74 53  54  55  76 77 78 04 05 richting 96 tot startbord (lengte 11,9 km) 49415. Nummering wandelroute startplaats Holthees Sint Jozefschool: Startbord  05 14  95  38 37 44 36 34 35 49 33 31  52   74 53  54  55  76 77 78 04 05 96  16  94 87 88 89 93 17 07 96  richting 05 tot startbord (lengte 17,3 km) 49420. Nummering wandelroute startplaats Holthees Sint Jozefschool: Startbord  05 14  95  38 37 44 36 34 35 49 33 31  50   33  48  47  46  39  32  51  52  74 53  54  55  76 77 78 04 05 96  16  94 87 88 89 93 17 07 96  richting 05 tot startbord (lengte 20,2 km)
(Gebruik Ctrl + P toets)
Site Navigation
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
MyWebsite.com